Thiên Đàng do Cha Ta dựng nên cho con cái của Người, cuối cùng sẽ được trao ban lại cho họ trong tất cả Vinh Quang từ nguyên thủy

Tải audio này về máy - Nhấn chuột phải chọn Save As

Chúa Nhật ngày 16 tháng 3 năm 2014, lúc 18:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi Ngôi Lời đã mang lấy xác phàm qua sự giáng sinh của Ta, điều này có nghĩa là Lời Chí Thánh của Thiên Chúa đã trở thành hiện thực, như đã được tiên báo trong Sách của Cha Ta.

Lời của Thiên Chúa thì rất rõ ràng và không thay đổi. Lời Người sẽ tồn tại đến muôn đời. Bất cứ ai phê phán Lời Chúa và sửa đổi lại Lời Chúa cho phù hợp với họ, hoặc cho phù hợp với những người khác, thì phạm tội dị giáo. Khi Cha đến trong thế gian, thì những con cái Thiên Chúa – và đặc biệt là những tôi tớ của Người vốn đã được học hỏi trong những Đền Thờ của Người trên Trái Đất – đã biết về những lời tiên tri trong Sách của Cha Ta. Không hề có một bí mật gì khi Cha Ta sai Đấng Cứu Thế đến để cứu chuộc nhân loại và biến cố này đã được giảng dạy trong các đền thờ cũng như có trong mọi sách Kinh Thánh. Mọi điều đến từ Cha Ta đều là Sự Thật. Người không hề nói sai sự thật. Lời của Thiên Chúa được khắc ghi trên đá. Những gì Cha Ta đã nói từ lúc khởi đầu sẽ xảy ra. Những gì Người đã hứa sẽ được hoàn tất, cho dù nhân loại có đón nhận thực tế này hay không.

Cha Ta đã ban cho nhân loại Lời Người, rồi đến Mình Máu Người, qua sự giáng sinh của Ta – Con Một của Người, Chúa Giêsu Kitô – và rồi đến lời hứa ban cho con người Sự Sống Đời Đời. Mọi Lời trong Kinh Thánh, như đã được ban cho từ lúc ban đầu, bao gồm cả Sách Khải Huyền, đều là Sự Thật. Vì vậy, Cha Ta hứa với nhân loại rằng Người sẽ sai Con của Người đến một lần nữa – chỉ lần này nữa thôi để phán xét kẻ sống và kẻ chết – thì các con không bao giờ được phép khước từ. Giai đoạn trước Ngày Trọng Đại này sẽ là một giai đoạn hỗn loạn và những chi tiết về thời gian trước Cuộc Quang Lâm của Ta được ghi chép trong Sách Khải Huyền, như đã được mặc khải cho Thánh Gioan bởi Sứ Thần của Thiên Chúa.

Khi nói rằng các con chỉ đón nhận một phần trong Sách của Cha Ta và chối bỏ những phần khác là các con chối bỏ Lời của Thiên Chúa. Các con không thể đón nhận một phần của Sự Thật và tuyên bố rằng phần còn lại của Lời Chúa là dối trá. Sách Sự Thật đã được tiên báo cho tiên tri Đanien và rồi được ban theo từng phần cho Gioan Thánh Sử. Phần lớn những gì có trong Sách Khải Huyền vẫn chưa xảy ra. Nhiều người lo sợ về những nội dung của Sách Khải Huyền, và vì vậy họ sẽ tìm cách chối bỏ những những nội dung ấy, vì Sự Thật là một viên thuốc đắng khó nuốt. Tuy nhiên, khi Sự Thật được đón nhận, thì Sự Thật sẽ là một điều gì đó mà các con có thể nắm bắt dễ dàng hơn nhiều, vì Sự Thật đi kèm với sự rõ ràng. Sự rõ ràng có nghĩa là các con có thể chuẩn bị dễ dàng hơn và có được bình an trong linh hồn và niềm vui trong tâm hồn, vì các con biết rằng Cha đang đến để canh tân thế giới. Các con sẽ biết rằng Thiên Đàng do Cha Ta dựng nên cho con cái của Người, cuối cùng sẽ được trao ban lại cho họ trong tất cả Vinh Quang từ nguyên thủy.

Không một người nào có thể hiểu cặn kẽ về Sách Khải Huyền, vì không phải mọi biến cố đều được ghi chép cách chi tiết hoặc theo thứ tự, cũng như đúng với bản chất của nó. Nhưng hãy biết điều này. Các con có thể chắc chắn rằng đây là thời kỳ mà triều đại của Satan sẽ kết thúc, và khi hắn đi đến đường cùng, hắn sẽ gây ra mọi đau khổ cho Cha. Hắn sẽ làm điều này bằng cách xâm nhập vào Giáo Hội của Cha trên Trái Đất từ bên trong. Hắn sẽ cướp các linh hồn khỏi Cha và làm ô uế Thân Mình Cha, Bí Tích Thánh Thể. Nhưng Cha là Giáo Hội và Cha sẽ dẫn dắt dân của Cha. Satan không thể tiêu diệt Cha, vì điều này là không thể. Tuy nhiên hắn có thể tiêu diệt nhiều linh hồn bằng cách lừa dối họ tin rằng hắn là Cha.

Cũng như nhân loại đã được chuẩn bị cho Cuộc Ngự Đến Lần Thứ Nhất của Cha, thì giờ đây nhân loại cũng đang được chuẩn bị cho Cuộc Ngự Đến Lần Thứ Hai của Cha. Đối với những ai chống đối Cha khi Cha đang dùng Mọi Nỗ Lực để cứu rỗi các linh hồn, và những ai đón nhận kẻ thù của Cha, hãy biết điều này. Các con sẽ không bao giờ có thể đánh bại Quyền Năng của Thiên Chúa. Các con sẽ không bao giờ có thể phá hủy được Ngôi Lời. Các con sẽ không bao giờ có thể mạo phạm Thân Thể Cha mà lại được để cho đứng vững.

Khi những điều được tiên báo, trong Sách Khải Huyền, xảy ra, thì các con không bao giờ được phép tuyệt vọng, vì hãy vững tin rằng Tình Yêu của Thiên Chúa dành cho con cái Người có nghĩa là Người sẽ đối phó hết sức nghiêm khắc với những kẻ thù của Người và cố gắng đem tất cả con cái Người, những ai nhận ra Cha, Con Một của Người, vào Nơi Nương Náu Bình An Thánh Thiêng của Người. Và trong khi những kẻ thù của Thiên Chúa sẽ cướp đi linh hồn của nhiều người, thông qua vẻ bề ngoài quyến rũ và giả dối, thì nhiều người sẽ trút sự khinh miệt vào Lời Đích Thực của Thiên Chúa.

Phần những ai được ban cho ơn thông hiểu, thì đừng sợ những kẻ thù của Cha, nhưng hãy sợ Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa vì Cơn Thịnh Nộ này sẽ giáng xuống trên những kẻ tìm cách cướp đi linh hồn của những người vốn không hay biết gì về những điều đang xảy ra.

Tình Yêu của Thiên Chúa thì Vô Cùng và Sự Trung Tín trong lời hứa của Người để cứu mọi người là vô tận. Nhưng Sự Trừng Phạt của Người giáng xuống trên những kẻ thù của Người thì vô cùng khắc nghiệt vì đây là Sự Trừng Phạt cuối cùng.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth