Thiên Chúa Cha: Nhân loại không bao giờ được phép chống đối Thánh Ý Ta

Tải audio này về máy - Nhấn chuột phải chọn Save As

Thứ sáu ngày 9 tháng 5 năm 2014, lúc 17:00

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, Ta tạo dựng nên thế giới, vì đó là Thánh Ý Ta. Thánh Ý Ta luôn mãi tồn tại và sẽ luôn là như vậy. Thánh Ý Ta sẽ được hoàn tất, cho dù là có hay không có ý muốn của con người. Ý chí tự do, vốn do Tay Ta ban cho con người, đã bị lạm dụng và điều này đã dẫn đến hậu quả là sự chia rẽ giữa con người và Ta, Chúa Cha Hằng Hữu. Chừng nào nhân loại vẫn còn ý chí tự do, thì chỉ có những ai quyết định đến với Ta, thông qua Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Ta, thì họ mới có thể trở nên chi thể của Ta – một cách trọn vẹn như trước đây.

Khi ý chí con người trái ngược với Thánh Ý của Ta, điều này gây ra một cuộc đấu tranh gay gắt, vì chỉ có Thánh Ý Ta là vượt trên tất cả. Thánh Ý Ta điểu khiển mọi sự mà Ta cho phép, điểu khiển mọi điều mà Ta thừa nhận, vì Ta sẽ luôn nhìn nhận ý chí tự do mà Ta đã ban cho nhân loại, vì Ta không lấy lại những gì Ta đã ban. Đôi khi, do sự tự do chọn lựa của chính mình, nhân loại đã gây ra nỗi đau khổ tột cùng trên thế giới, và rồi vì tham lam và ích kỷ, nhân loại đang xúc phạm đến Ta một cách khủng khiếp. Tuy nhiên Ta không can thiệp vào ý chí tự do của nhân loại, vì chỉ có nhân loại mới có thể quyết định là họ có muốn làm những gì mà Thánh Ý Ta mong muốn hay không. Và trong khi Ta không tìm cách lấy đi ý chí tự do mà Ta đã ban cho nhân loại, thì sự tự do chọn lựa không có nghĩa là nhân loại có thể ra lệnh cho Ta làm theo ý của họ, vượt qua Thánh Ý của Ta.

Nhân loại không bao giờ được phép chống đối Thánh Ý của Ta vì nhân loại không bao giờ có thể vượt qua được Thánh Ý của Ta. Khi nhân loại chống đối Ta, họ sẽ phải gánh chịu những hậu quả. Chỉ có Ta mới đưa ra quyết định cuối cùng về sự sống và sự chết, vì đây là điều chỉ dành cho Ta. Khi Ta quyết định thực thi Những Kế Hoạch của Ta để bảo vệ con cái Ta, không một ai có đủ quyền lực để vượt qua điều đó. Nếu nhân loại tìm cách can thiệp vào Những Tặng Ân mà Ta ban cho nhân loại, Những Tặng Ân vốn bao gồm tất cả các hình thức của sự sống, thì hậu quả là không những họ sẽ thất bại, mà họ còn phải chịu đau khổ nữa.

Đừng để một ai ngăn cản Ta trong việc thực thi những Kế Hoạch nhằm hoàn tất Giao Ước Thánh Thiêng của Ta.

Đừng để một ai nguyền rủa Ta hoặc cản trở việc thực thi Thánh Ý của Ta, kẻo họ sẽ bị loại bỏ một cách đột ngột.

Đừng để một ai ngăn cản Ta ban Sự Sống Đời Đời cho các linh hồn, nếu không chính sự sống của họ sẽ phải chấm dứt. Khi các con tìm cách chống đối Ta, các con sẽ không bao giờ thành công. Khi con người tiếp tục chối bỏ Lời Ta và chống lại Thiên Tính của Ta, thì hậu quả sẽ chỉ là tình trạng rối loạn, thảm họa, thiệt hại về nhân mạng và những hình phạt khủng khiếp. Đây là lý do tại sao khi một linh hồn được mời gọi để vâng phục Ta hoặc tuân theo Những Lệnh Truyền của Ta, thông qua ý chí tự do của họ để thực hiện những điều này, thì họ sẽ không thể nào làm trái ngược với Thánh Ý của Ta.

Hỡi con gái của Ta, mặc dầu con đã quy phục Ta nhưng con đã từng tìm cách chống lại Thánh Ý Ta. Giờ đây con sẽ biết rằng điều đó chẳng ích gì, vì chỉ có những gì do Ta định đoạt, theo đúng Đường Lối của Ta, mới có thể được thực thi.

Hỡi các con – Ta là Cha của các con. Ta là Đấng Tạo Dựng nên các con. Chỉ có Ta mới biết được điều gì sẽ xảy đến với các con trong tương lai, nhưng các con sẽ được ủi an khi biết rằng tất cả những kế hoạch của Ta đã được hoàn tất. Chỉ khi nào ý chí của các con được kết hiệp với Thánh Ý của Ta, thì Vương Quốc của Ta mới có thể được thực hiện cách trọn vẹn và cuối cùng được hoàn tất. Chỉ đến khi ấy, tất cả những xung đột giữa nhân loại và Ta, Chúa Cha Hằng Hữu của các con, mới chấm dứt. Khi ấy bình an sẽ ngự trị trong thế giới mới của tương lai – một thế giới hoàn hảo đến nỗi thế giới ấy sẽ không bao giờ cùng tận.

Cha của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth