Những lời tiên tri được báo trước qua vị tiên tri này giờ đây được sáng tỏ

Tải audio này về máy - Nhấn chuột phải chọn Save As

Thứ tư ngày 24 tháng 8 năm 2011, lúc 16:38

Con gái yêu dấu của Cha, mọi quốc gia trên thế giới sẽ cố gắng đọc những Thông Điệp của Cha ban cho con. Chỉ khi họ chứng kiến Cuộc Cảnh Báo thì họ mới tìm sự hướng dẫn của Cha để ban cho họ sức mạnh.

Con gái của Cha, giờ đây con đang mệt mỏi khi sự đau khổ gia tăng nhưng con sẽ được thảnh thơi trong một vài ngày. Tất cả điều này Cha yêu cầu ở nơi con là vì Cha cần sự đau khổ của con để giúp Cha cứu chuộc những người trong tình trạng tội lỗi khủng khiếp. Hãy nỗ lực và hãy nhìn xem lợi ích mà một ngày kia nó mang đến, lúc ấy con sẽ vui mừng với Cha khi chứng kiến những Thành Quả của Sứ Vụ này.

Hỡi các con của Cha, hãy hiên ngang tiến lên trong sức mạnh vì khi những lời tiên tri được báo trước qua vị tiên tri này giờ đây xảy ra, thì cũng như thế, trang mạng thông tin này sẽ có tính xác thực của niềm tin.

Các con của Cha hãy cầu nguyện ngay lúc này để các con, đạo binh của Cha gia tăng quân số và đoàn kết một lòng để chiến đấu trong cuộc chiến đấu thiêng liêng ở phía trước.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth