Lời cầu nguyện để giải quyết những nỗi lo lắng của các con

Tải audio này về máy - Nhấn chuột phải chọn Save As

Thứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2012, lúc 16:24

Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng lên Chúa tất cả những nỗi lo lắng của con trong Sứ Vụ này cùng với lòng tín thác rằng vấn đề này giờ đây là của Chúa ngõ hầu Chúa giải quyết mọi sự thể theo Thánh Ý của Ngài.

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth