Hãy để họ cầu xin Ta ban cho họ Ơn phân định

Tải audio này về máy - Nhấn chuột phải chọn Save As

Thứ hai ngày 2 tháng 4 năm 2012, lúc 15:30

Hỡi ái nữ của Ta, giờ đây con hãy nghỉ ngơi vì những chống đối bởi những kẻ không tin vào Lời Chân Thật của Ta, sẽ tiếp diễn.

Con không được phép bảo vệ Lời Ta, và giờ đây Ta truyền cho con không được tranh luận với những ai không tin Lời Ta vì đó không phải là trách nhiệm của con.

Hỡi con, cho dù con có bị cám dỗ biết bao để chứng minh tính xác thực trong Lời Chí Thánh của Ta ban ra cho nhân loại trong thời buổi này, thì con cũng không được phép làm như vậy.

Ta đã không bao giờ trả lời những kẻ hành hình Ta trong Cuộc Khổ Hình Thập Giá. Con không được phép trả lời cho những kẻ muốn bách hại Ta qua những Thông Điệp này.

Hỡi con, họ không tức giận con mà là tức giận Ta.

Ta chỉ có thể nói cho nhân loại biết cách để chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Ta. Ta không thể ép buộc họ.

Hãy phớt lờ những lời sỉ báng đó. Những lời sỉ báng đó đến từ những tâm hồn chân thật, những người cảm thấy cần phải đưa ra những chất vấn. Nhưng con không được phép giải thích. Hãy để họ cầu xin Ta ban cho ơn phân định. Chỉ mình Ta mới có trách nhiệm với những linh hồn này mà thôi. Ngay cả khi con dâng những hy sinh đau khổ để cứu các linh hồn, đó cũng không phải là trách nhiệm của con.

Vì thế hãy ra đi và nói với những kẻ cứng tin như thánh Tôma Tông Đồ xưa, rằng chính Ta đã đến gặp Tôma khi Ta đứng trước mặt ông. Chỉ khi đụng vào những vết thương của Ta, ông mới thực lòng tin.

Đáng tiếc thay, nhiều người trên trần gian này không có được diễm phúc như Tôma.

Họ phải biết là không còn nhiều thời gian để chuẩn bị linh hồn của họ nữa. Điều đó tùy thuộc vào ý chí tự do của chính họ để đáp lại hay không đáp lại Lời Mời Gọi của Ta.

Chúa Giêsu của con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth