Giáo hội Công Giáo của Cha đã bị đả phá tan tành, nhưng Satan không bao giờ chiếm được linh hồn của Giáo Hội

Tải audio này về máy - Nhấn chuột phải chọn Save As

Thứ hai ngày 30 tháng 7 năm 2012, lúc 01:00

Con gái thân yêu của Cha, khi Cha chịu cơn Hấp Hối trong vườn Cây Dầu, Satan đã bày ra trước mắt Cha một cảnh tượng ghê tởm nhất, đó chính là sự bất trung của Giáo Hội Công Giáo Tông Truyền trong thời kỳ cuối.

Chính những thị kiến về tương lai của Giáo Hội mà Satan đã hành khổ Cha khi hắn tỏ cho Cha thấy những tôi tớ nguội lạnh trong Giáo Hội ở thời kỳ cuối này, thời đại của các con.

Họ đã để cho thói kiêu ngạo và những sự dối trá khiến họ mù loà trước Sự Thật của Thiên Chúa. Những dối trá này là do việc dung túng cho tội lỗi gây ra.

Lòng trung thành của họ dành cho những sự thế gian có nghĩa là nhiều người trong số các tôi tớ được thánh hiến của Cha không có lòng nhân từ hay sự khiêm nhường trong linh hồn để dẫn dắt những tín hữu của Cha đạt tới mức độ thánh thiện cần phải có để được rỗi linh hồn.

Biết bao nhiêu những tôi tớ được thánh hiến đã bất trung với Cha mặc dù họ nói rằng họ yêu thương con cái của Thiên Chúa.

Bằng cách lợi dụng Danh Thiên Chúa để đề cao sự khoan dung, họ đưa ra một thứ giáo lý sai lạc nhưng lại mang mặt nạ của Sự Thật.

Những kẻ chống đối trong Giáo hội của Cha trên trần thế, những kẻ tuyên bố là tạo ra một hình thức mới trong việc thực hành đạo, dưới danh nghĩa Giáo Hội Công Giáo, nhưng họ lại chối bỏ Giáo Huấn của Cha, vì họ bị cám dỗ bởi Satan, kẻ muốn phá hủy Giáo Hội của Cha.

Hắn, tên ác quỉ, đã gây ra tội lỗi khủng khiếp để làm băng hoại Giáo hội của Cha và giờ đây hắn đang muốn đóng những chiếc đinh cuối cùng vào Giáo Hội của Cha, và rồi hắn lần lượt ném vào Hỏa Ngục những tôi tớ được thánh hiến của Cha, những kẻ báng bổ Lời của Thiên Chúa bằng việc tạo điều kiện dễ dàng cho việc hợp thức hóa tội lỗi trong các con cái của Thiên Chúa.

Tội lỗi của họ sỉ nhục vào mặt Cha bằng việc phô bày những thứ hết sức ghê tởm trước mặt Cha, những thứ tội mà họ tuyên bố là được Thiên Chúa chấp thuận và dung tha, sẽ bị trừng phạt thật nghiêm minh.

Bởi tội kiêu ngạo và sự dối trá, họ cả gan dẫn dắt sai lạc và hướng linh hồn người ta vào chốn tối tăm, mà không hiểu được rằng họ đang đẩy linh hồn người ta vào hồ lửa.

Nhiều tôi tớ được thánh hiến của Cha đang bị dẫn dắt sai lạc mà không hề hay biết. Tuy nhiên, những tôi tớ này sẽ phải hoang mang nếu họ thành thật với chính mình.

Và rồi lại có những người làm ra vẻ là tôi tớ được thánh hiến của Cha nhưng lại đến từ phía kẻ thù. Là những nô lệ của con thú, nhưng chúng cố ý tỏ mình ra như thể là những linh mục được xức dầu của Cha.

Chúng gây cho Cha nỗi thống khổ hết sức kinh hoàng. Chúng không những làm hủy hoại các linh hồn, mà chúng còn chủ tâm tạo ra một thỏa ước với Satan, kẻ sẽ ăn tươi nuốt sống chúng.

Chúng cử hành những nghi lễ ghê tởm trên các Bàn Thờ của Cha, ngay phía trước Thánh Thể nhưng chỉ ít người biết rằng chúng phạm những tội hết sức ghê tởm ấy. Tuy nhiên Cha vẫn khao khát linh hồn của họ.

Giáo hội Công Giáo của Cha đã bị đả phá tan tành, nhưng Satan không bao giờ chiếm được linh hồn của Giáo Hội. Nhưng những tôi tớ trong Giáo Hội của Cha có thể bị cám dỗ và bị tiêu diệt bởi con thú.

Đây là thời điểm mà Cha sẽ can thiệp để giúp họ vượt lên khỏi những đau khổ kinh hoàng đó.

Cha cần các con, hỡi các tín hữu của Cha, và cả những tôi tớ được thánh hiến ở giữa các con, những người hiểu được rằng điều gì đang xảy ra với các con, các con hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện (70) Cầu nguyện cho hàng Giáo sĩ được kiên vững và trung thành với Lời Chí Thánh của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp những tôi tớ được thánh hiến của Chúa nhận thức được sự bội giáo trong Giáo Hội khi nó xảy ra.

Xin giúp các tôi tớ được thánh hiến của Chúa luôn kiên vững và trung thành với Lời Chúa.

Xin đừng bao giờ để những tham vọng trần thế làm lu mờ tình yêu tinh tuyền của họ dành cho Chúa.

Xin ban cho họ Ân sủng để giữ được vẻ tinh tuyền và lòng khiêm nhường trước nhan Chúa và để tôn vinh sự Hiện Diện Cực Thánh của Chúa trong Bí Tích Thánh Thể.

Xin trợ giúp và dẫn dắt hết thảy tôi tớ được thánh hiến của Chúa, những người có thể trở nên nguội lạnh trong tình yêu họ dành cho Chúa và xin Chúa lại thắp lên ngọn lửa của Chúa Thánh Thần trong linh hồn họ.

Xin Chúa giúp họ nhận ra được những cám dỗ bày ra trước mắt họ nhằm làm cho họ bối rối băn khoăn.

Xin Chúa giúp họ luôn hiểu được Sự Thật.

Lạy Chúa Giêsu, giờ đây xin Chúa chúc lành cho họ và che chở họ trong Máu Châu Báu Chúa để giữ họ được an toàn khỏi mọi nguy hại.

Xin ban cho họ sức mạnh để chống lại cơn cám dỗ của Satan, khi họ bị quẫn trí bởi cơn cám dỗ mà chối bỏ sự hiện hữu của tội lỗi. Amen.

Những tôi tớ được thánh hiến của Cha là trụ cột trong Giáo Hội của Cha.

Giờ đây họ đứng ở đầu chiến tuyến, đối mặt với sự tấn công kinh hoàng trong đợt tấn công của Satan.

Hãy trợ giúp Cha dẫn dắt họ trên đường cứu vớt những người còn sót lại trong Giáo Hội của Cha khi Giáo Hội phải đối mặt với sự bội giáo mà tiên tri giả sẽ sớm gây ra.

Hãy quy tụ lại và cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong các tôi tớ được thánh hiến của Cha, những người hết sức cần thiết trong việc gìn giữ cho Giáo Hội của Cha được vững mạnh trong những ngày sắp tới.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth