Các con không thể chia rẽ Giáo Hội của Ta với Lời Ta – Lời đã mặc lấy Xác Phàm- vì khi ấy Giáo Hội của Ta không thể tồn tại

Tải audio này về máy - Nhấn chuột phải chọn Save As

Thứ bảy ngày 21 tháng 12 năm 2013, lúc 20:13

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, đối với những ai tố cáo con dựa vào Lời Chí Thánh của Ta để chống lại Thẩm Quyền trong Giáo Hội của Ta, họ phải lắng nghe Lời Mời Gọi của Ta.

Giáo Hội do Ta, Chúa Giêsu Kitô thiết lập, được xây dựng trên Đá Tảng vững chắc và Giáo Hội của Ta – Thân Mình của Ta – cho dù bị tấn công nhiều đến mức nào đi chăng nữa, thì cửa Hỏa Ngục cũng không bao giờ phá hủy được Giáo Hội. Satan và những thuộc hạ của hắn sẽ chỉ tấn công những gì là chân thật, những gì là Sự Thật và những gì thuộc về Ta. Giáo Hội của Ta chính là nơi mà hắn tập trung tất cả sức lực của hắn vào. Ta Hiện Diện trong Giáo Hội của Ta, qua Thân Mình Ta trong Bí Tích Thánh Thể Cực Trọng. Những kẻ thù của Ta sẽ luôn tấn công Bí Tích Thánh Thể Cực Trọng vì Bí Tích Thánh Thể không chỉ là dấu chỉ về Tình Yêu của Ta, Lời Hứa của Ta để cứu chuộc nhân loại – mà Bí Tích Thánh Thể còn là chính Thân Mình Ta. Bí Tích Thánh Thể thực sự sống vì chính Ta, Chúa Giêsu Kitô, là Đấng ngự trị trong Bí Tích Thánh Thể. Ta sẽ ngự trị trong Bí Tích Thánh Thể tới gần ngày cuối cùng, nhưng Giáo Hội của Ta sẽ bất diệt.

Lời Ta đã trở nên Xác Phàm và chính nhờ Xác Phàm của Ta mà các con, những con cái của Thiên Chúa mới được gần gũi với Ta. Trong quá khứ, khi những kẻ thù của Ta tấn công Giáo Hội thì Giáo Hội của Ta đã hiệp nhất để chống lại kẻ thù. Nhưng khi Giáo Hội của Ta bị tấn công bởi tà khí của sự dữ từ bên trong, thì Giáo Hội hầu như không gặp trở ngại nào từ thế giới trần tục.

Satan không tấn công chính công việc của hắn. Là Con Thiên Chúa, Ta sẽ không bao giờ ruồng bỏ Giáo Hội của Ta vì thế tên ác quỷ không thể xâm nhập được vào trong Giáo Hội của Ta. Những tín hữu của Ta sẽ trung thành với Giáo Hội của Ta đến ngày cuối cùng. Tuy nhiên rất nhiều người không hiểu được rằng những cuộc tấn công mà Giáo Hội phải gánh chịu từ bên trong sẽ là khủng khiếp. Phần lớn trong số họ sẽ hài lòng với nhiều thay đổi mà người ta thực hiện trong các Bí Tích Thánh Thiêng và trong những Lề Luật của Thiên Chúa. Họ sẽ đón nhận sự dối trá rằng cuộc sống hiện đại cần phải có một giáo hội hiện đại; rằng con người ngày nay cần phải thực hiện những chọn lựa dựa trên ý chí tự do của họ – cho dù họ có xúc phạm đến Thiên Chúa hay không. Và khi họ xúc phạm đến Thiên Chúa và phạm tội báng bổ, khi họ xúc phạm đến Bí Tích Thánh Thể, thì họ không còn thuộc về Giáo Hội của Ta nữa. Giáo Hội của Ta vẫn còn nguyên vẹn. Giáo Hội của Ta đứng vững vì những người trung thành với Lời của Thiên Chúa – Ngôi Lời, vốn đã mặc lấy Xác Phàm. Các con không thể chia rẽ Giáo Hội của Ta với Lời Ta – Lời đã mặc lấy Xác Phàm- vì khi ấy Giáo Hội của Ta không thể tồn tại.

Ta đã hứa rằng Ta sẽ bảo vệ Giáo Hội của Ta chống lại cửa Hỏa Ngục và giờ đây Ta thực hiện điều này bằng cách chuẩn bị cho những tôi tớ được thánh hiến và trung thành với Ta để đứng cạnh bên Ta và vững vàng giữ lòng trung thành với Ta cho đến Ngày Trọng Đại. Ta sẽ không bao giờ bỏ qua Lời Hứa của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth