Bốn đế quốc hùng mạnh sẽ nổi lên như là căn nguyên chính mà từ chúng những cuộc chiến sẽ bao trùm

Tải audio này về máy - Nhấn chuột phải chọn Save As

Thứ bảy ngày 21 tháng 9 năm 2013, lúc 12:22

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, nhiều sự kiện sẽ xảy ra trên thế giới khi quyền lực của tiên tri giả gia tăng và bất kỳ người nào dám thách thức ông ta sẽ bị bác bỏ, ngay cả khi người đó ở những địa vị cao trọng nhất trong Giáo Hội của Cha.

Những bất đồng chính trị sẽ xảy ra khắp nơi trên thế giới. Bốn đế quốc hùng mạnh sẽ nổi lên như là căn nguyên chính mà từ chúng những cuộc chiến sẽ bao trùm. Khi quyền lực của những đế quốc này gia tăng, chúng sẽ nắm quyền điều khiển nhiều nơi trên thế giới nhưng không phải là tất cả, vì Cha Ta không cho phép điều đó.

Cả bốn đế quốc này sẽ đấu đá lẫn nhau mặc dù chúng tuyên bố rằng chúng đang cùng nhau hoạt động. Khi sự nghi kỵ lẫn nhau leo thang, chúng sẽ tự mình cố gắng để vượt hơn đối thủ và rồi cuộc đối đầu sẽ phát sinh. Chúng sẽ tàn phá nhiều nơi tại những quốc gia đáng thương do chúng kiểm soát. Những người dân mà chúng sẽ cai trị sẽ chỉ còn lại ít quyền hạn, và ở đó tự do dân chủ hầu như không còn nữa. Nơi đó những người dân vô tội phải chịu đau khổ nhưng nhờ mang Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống mà họ sẽ được ban cho Ơn Bảo Vệ.

Đừng bao giờ đánh giá thấp Tặng Ân nhưng không này của Thiên Chúa. Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống sẽ bảo vệ các con khỏi cái chết của thể xác và tinh thần trong thời gian chiến tranh. Mong các con vui lòng trao Ấn Tín cho càng nhiều người càng tốt ở mọi quốc gia.

Ai Cập và Syria sẽ bị xáo trộn trong cuộc cạnh tranh quyền lực, vốn sẽ có những tác động dội lại về phía Israel. Kẻ thù của người Do Thái thì rất đông. Mọi cuộc chiến có liên quan và nhắm đến hai quốc gia kể trên sẽ dẫn đến kết quả là một trận chiến cuối cùng sẽ diễn ra và Israel sẽ bị lôi kéo vào cuộc chiến này. Tại đó Israel sẽ phải hứng chịu một cuộc diệt chủng độc ác nhất như người ta đã từng chứng kiến trước đây trong Đệ Nhị Thế Chiến.

Sự chết và trỗi dậy của Giêrusalem đã được báo trước và những cuộc chiến này phải xảy ra trước khi những lời tiên tri được nên trọn.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth