Bè phái Tam Điểm giờ đây đang nắm lấy vị trí quyền lực cao nhất ngay trong Giáo Hội Thánh Thiện của Cha trên Trái Đất

Tải audio này về máy - Nhấn chuột phải chọn Save As

Thứ hai ngày 30 tháng 9 năm 2013, lúc 15:45

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, Cha phải khẩn xin tất cả mọi tôi tớ được thánh hiến của Cha hãy cảnh giác về những cuộc triệu tập để tham dự các đợt tĩnh tâm, vốn sẽ được đưa ra để thuyết phục họ đồng ý với một lời khấn trung thành mới, mà điều này sẽ làm vô hiệu lời khấn thiêng thiêng mà họ đã thực hiện với Cha, Chúa Giêsu Kitô – nếu họ đồng ý làm việc này.

Bè phái Tam Điểm giờ đây đang nắm lấy vị trí quyền lực cao nhất ngay bên trong Giáo Hội Thánh Thiện của Ta trên Trái Đất và chúng sẽ sớm áp đặt một nghi thức phụng vụ mới của chúng, vốn sẽ bất chấp Thánh Ý của Cha. Thứ nghi thức phụng vụ mới này do những kẻ thù của Thiên Chúa dựng nên và được ngụy trang như là một sự thích nghi mới cho phù hợp với các quyền lực chính trị vốn luôn muốn bài trừ Kitô Giáo, nghi thức phụng vụ này sẽ được đưa ra thực hiện cách nhanh chóng đến nỗi nhiều người trong Giáo Hội của Cha sẽ phải lấy làm kinh ngạc. Họ sẽ đau khổ khi phải chứng kiến hành động ghê tởm như vậy, nhưng tiếng nói của những tôi tới trung thành của Cha sẽ không được công chúng lắng nghe, bởi vì chúng, những kẻ thuộc bè phái Tam Điểm sẽ kiểm soát làm sao để nghi thức phụng vụ mới này được nhận biết bằng mọi giá. Tất cả những phản đối trong các giáo phận trên khắp thế giới sẽ bị bác bỏ và bị gạt sang một bên. Lý do biện minh sẽ là Giáo Hội đang cần tìm thêm những linh hồn trẻ vốn đã rời bỏ Giáo Hội. Bằng việc kêu gọi thế giới tục hóa, họ sẽ nói rằng điều này sẽ hoán cải thêm nhiều người qua nghi thức phụng vụ mới.

Ôi điều ghê tởm này thật gian trá làm sao và biết bao nhiêu người sẽ sa ngã bởi những điều dối trá này, những điều dối trá sẽ khiến cho nhiều người rời xa Sự Thật. Sách Sự Thật đã được tiên báo cho ngôn sứ Daniel để con cái của Thiên Chúa không bao giờ được lãng quên Sự Thât khi họ đang chìm ngập trong những sự dối trá vốn sẽ tàn phá Giáo Hội của Cha trên Trái Đất.

Hãy đón nhận Sự Thật đã được trình bày bởi Giáo Hội của Cha trên Trái Đất. Đừng chấp nhận những lề luật mới mà các con sẽ bị ép buộc phải thừa nhận nhân danh Cha, những lề luật sẽ đưa đến tội phạm thánh.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth