Chiến Dịch Cầu Nguyện tháng 8 năm 2015

27/7 2015

Aug_2015

Ý chỉ cầu nguyện tháng 8/2015: Xin Ơn Cứu Rỗi cho các linh hồn. Sau khi đọc Kinh Mân Côi và Kinh Lòng Thương Xót, chúng ta cùng đọc các Chiến Dịch Cầu Nguyện sau: 96, 7,13, 17, 19, 35, 37, 41, 58, 64, 65, 67, 73, 80, 104, 105, 106, 111, 112, 117, 118, 127, 128, 130, 147,150, 157, 169 , 96.

Chúng ta cùng đọc CDCN 155 để bảo vệ Sứ Vụ Cứu Rỗi, theo lời Mẹ truyền dạy : “Mẹ xin được mời gọi những ai đang sống theo những Thông Điệp này hãy cầu nguyện cho Sứ Vụ này. Các con được mời gọi cầu nguyện để Sứ Vụ này được bảo vệ khỏi tất cả các cạm bẫy và hành động độc ác của tên ác quỷ, thông qua những kẻ phục tùng và tôn vinh hắn. Những lời cầu nguyện của các con chưa bao giờ cần thiết như lúc này.” (Trích Thông Điệp ngày 8 tháng 6 năm 2014, lúc 14:45). Chúng ta cùng đọc Kinh Mân Côi và đọc 50 lần CDCN 132 để từ bỏ Satan và bảo vệ Sứ Vụ này. (Theo Thông Điệp ngày 31 tháng 1 năm 2014)

Chúng ta cũng nên cầu nguyện để tận hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria và cầu nguyện với Thánh Micae Tổng Lãnh Thiên Thần.

Lệnh truyền dành cho các nhóm cầu nguyện: Phải luôn có sẵn Nước Thánh, Tượng Chịu Nạn và phải đọc CDCN 96 để xin Phúc Lành và để bảo vệ Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện.

Phải đọc CDCN 96 đặc biệt này trước và sau mỗi buổi cầu nguyện (Trích Thông Điệp ngày 25 tháng 1 năm 2013)

Chúa Giêsu cũng truyền dạy phải đọc lời nguyện “Xin Ơn trợ giúp” mỗi ngày, sau khi đọc Kinh Lòng Thương Xót và nhờ vào lòng trung thành của chúng ta dành cho Người, chúng ta sẽ giúp cứu vớt con cái của Người.

Xin Ơn trợ giúp

Thứ ba ngày 10 tháng 5 năm 2011, lúc 16:00

Lạy Chúa, xin tuôn đổ trên con Ơn Chúa Thánh Thần để con mang Lời Chí Thánh của Chúa đến với những tội nhân, những người mà con phải cứu nhân Danh Chúa.

Bằng lời cầu nguyện của con, xin giúp con che chở họ trong Máu Châu Báu Chúa, để họ được đưa đến gần Thánh Tâm Chúa hơn. Xin ban cho con ơn Chúa Thánh Thần để những linh hồn đáng thương này được hưởng phúc nơi Thiên Đàng Mới của Chúa. Amen.

Xin nhấn vào đây để đọc
CDCN 96: Xin chúc lành và bảo vệ Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện của chúng con

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, xin chúc lành và bảo vệ chúng con, là Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện của Chúa, để chúng con trở nên bất khả xâm phạm trước các cuộc tấn công độc ác của Satan, và bất kỳ linh hồn xấu xa nào, là những kẻ có thể bách hại chúng con trong Sứ Mệnh Thánh Thiêng này để cứu rỗi các linh hồn.

Xin cho chúng con luôn trung thành và vững vàng, cũng như kiên trì giữ vững Danh Thánh Chúa trước thế giới, và không bao giờ từ bỏ nỗ lực để truyền bá Sự Thật về Lời Chí Thánh của Chúa. Amen.

CDCN 7: Cầu cho những người khước từ Lòng Thương Xót Chúa

Đây là kinh nguyện mà con cái Ta phải đọc để cầu xin Lòng Thương Xót cho các linh hồn đang ở trong bóng tối.

Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Chúa tha thứ cho các tội nhân, những linh hồn thật tăm tối, những người khước từ Ánh Sáng của Lòng Thương Xót Chúa.

Con nài xin Chúa tha thứ cho họ, để cứu họ khỏi tội lỗi mà họ thấy thật khó rút chân ra khỏi đó.

Xin tuôn đổ trên tâm hồn họ những Tia Sáng của Lòng Thương Xót và cho họ cơ hội để trở về với đàn chiên của Chúa. Amen.

CDCN 13: Lời nguyện để được Ơn Miễn Trừ

Ta long trọng hứa ban Ơn Miễn Trừ ngay tức khắc cho những anh chị em mà các con cầu nguyện cho, nếu các con kêu cầu Ta nhân Danh Chúa Giêsu Kitô, Con Yêu Dấu của Ta, để cứu họ. Những ai dành trọn một tháng để đọc kinh nguyện này cầu cho các linh hồn, sẽ được ban những ân sủng đặc biệt.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, qua Tình Yêu của con yêu dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, Đấng chịu khổ hình Thập Giá để cứu chúng con khỏi tội lỗi, xin Cha cứu tất cả những ai vẫn còn khước từ Bàn Tay Thương Xót của Người.

Lạy Cha, xin tuôn đổ trên linh hồn họ dấu chỉ Tình Yêu của Cha.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nài xin Cha lắng nghe lời chúng con cầu nguyện và cứu những linh hồn này khỏi án phạt đời đời.

Nhờ Lòng Thương Xót của Cha, xin Cha cho họ là những người đầu tiên được bước vào Thời Đại Bình An Mới trên Trái Đất. Amen.

CDCN 17: Cầu nguyện với Mẹ của Ơn Cứu Rỗi cho những linh hồn tăm tối

Ôi Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi và là Đấng Trung Gian của mọi Ân Sủng, Đấng góp phần trong công cuộc cứu rỗi loài người khỏi sự độc ác của Satan, xin cầu cho chúng con.

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin Mẹ chuyển cầu để mọi linh hồn được cứu và đón nhận Tình Yêu và Lòng Thương Xót thể hiện qua Con Mẹ là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Đấng sẽ đến để cứu nhân loại và ban cho chúng con Ơn Cứu Rỗi Đời Đời. Amen.

CDCN 19: Cầu nguyện cho giới trẻ

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin Mẹ chuyển cầu Lòng Thương Xót cho những linh hồn giới trẻ, đang ở trong bóng đêm khủng khiếp, để họ nhận ra con yêu dấu của Mẹ, khi Người đến để cứu rỗi toàn thể nhân loại.

Xin đừng để linh hồn nào ngã bên vệ đường.

Xin đừng để linh hồn nào khước từ Lòng Thương Xót Bao La của Người.

Lạy Mẹ Maria, con cầu xin để hết thảy đều được cứu thoát và xin Mẹ che chở những linh hồn này bằng Áo Choàng Rất Thánh của Mẹ, để bảo vệ họ khỏi tên lừa dối. Amen.

CDCN 35: Cầu cho các linh hồn được vào Thiên Đàng

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con để con giúp Chúa cứu những người còn sót lại, những con cái Chúa trên trái đất. Nhờ Lòng Thương Xót của Chúa, con cầu xin Chúa cứu các linh hồn khỏi tà khí của bóng tối.

Xin Chúa đón nhận những thử thách, hy sinh và đau buồn của con trong đời sống, để cứu các linh hồn khỏi lửa Hỏa Ngục.

Xin tuôn đổ trên con Ân Sủng, để dâng lên Chúa những đau thương với tình yêu và niềm vui trong tâm hồn, nhờ đó tất cả chúng con hiệp nhất nên một, trong Tình Yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, và sống với Chúa như một gia đình thánh thiện trên Thiên Đàng. Amen.

CDCN 37: Cầu cho sự hiệp nhất của con cái Chúa

Lạy Chúa Giêsu, xin hiệp nhất tất cả những môn đệ yêu dấu trong Tình Yêu Chúa, để chúng con có thể truyền bá trên toàn thế giới Sự Thật về Lời Hứa Cứu Rỗi Đời Đời của Chúa.

Chúng con cầu nguyện cho những linh hồn nguội lạnh, sợ dâng tâm trí, thân xác và linh hồn cho Chúa, để họ từ bỏ lòng kiêu ngạo, và mở lòng ra đón nhận Tình Yêu của Chúa, và trở nên thành viên trong gia đình thánh của Chúa trên trái đất.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa đón nhận những linh hồn lầm lạc, và để cho tình yêu của chúng con trở nên như những người anh chị em của họ, nâng họ lên từ nơi khốn cùng, và đem họ đi với chúng con vào Cung Lòng, Tình Yêu và Ánh Sáng của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Chúng con xin đặt trọn niềm tin, cậy, mến trong Đôi Bàn Tay Chí Thánh của Chúa.

Chúng con nài xin Chúa gia tăng lòng sùng kính của chúng con để chúng con có thể cứu giúp thêm nhiều linh hồn. Amen.

CDCN 41: Cầu cho các linh hồn vô tín

Lạy Chúa Giêsu, xin cứu giúp những con cái đáng thương, những kẻ mù lòa trước Lời Hứa Cứu Rỗi của Chúa.

Nhờ lời cầu nguyện và những hy sinh đau khổ con chịu, xin Chúa mở mắt những người không có đức tin, để họ nhìn thấy Tình Yêu dịu dàng của Chúa, và chạy vào Vòng Tay Thánh của Chúa để được che chở vỗ về.

Xin giúp họ nhận ra Sự Thật và xin ơn tha thứ cho tất cả tội lỗi của họ, để họ được cứu rỗi và là những người đầu tiên được bước vào Cổng Thiên Đàng Mới.

Con xin cầu nguyện cho những linh hồn đáng thương này, bao gồm cả nam giới, phụ nữ và trẻ em, và xin Chúa thương tha thứ tất cả tội lỗi của họ. Amen.

CDCN 58: Cầu cho sự hoán cải

Lạy Chúa Giêsu, con cầu xin Chúa đón nhận tất cả con cái Chúa, và che chở họ bằng Máu Châu Báu Chúa.

Xin cho từng giọt Máu Chúa che chở mọi linh hồn để bảo vệ họ khỏi ác thần.

Xin mở lòng hết thảy mọi người, đặc biệt là những linh hồn chai đá, và những người nhận biết Chúa nhưng còn hằn sâu tội kiêu ngạo, để họ biết hạ mình thống hối mà khẩn cầu cho Ánh Sáng Tình Yêu Chúa ngập tràn linh hồn họ.

Xin cho họ hiểu được Sự Thật, để Ánh Sáng Lòng Thương Xót Chúa tuôn đổ trên họ, nhờ đó họ được che chở bằng những Tia Sáng của Lòng Thương Xót Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin hoán cải tất cả các linh hồn bằng những Ân Sủng mà giờ đây con kêu cầu Chúa (nêu ý cầu nguyện cá nhân).

Con nài xin Lòng Thương Xót Chúa và dâng lên Chúa của lễ là một ngày chay tịnh hàng tuần để đền bù mọi tội lỗi. Amen.

CDCN 64: Xin cứu rỗi anh chị em con

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế rất dấu yêu, xin nhận của lễ hy sinh và lời cầu nguyện của con để cứu anh chị em con thoát khỏi ngục tù bóng tối đang giam hãm họ.

Xin cho phép con giúp Chúa cứu rỗi linh hồn họ.

Con nài xin Chúa tha thứ tội lỗi, và tuôn đổ Thần Khí Chúa trên linh hồn họ, để họ chạy vào trong Vòng Tay Chúa, là nơi nương náu họ đang hết sức cần đến, kẻo phải hư mất đời đời.

Con xin dâng lên Chúa của lễ là sự đầu phục trong tâm tình khiêm hạ tạ ơn để cầu xin cho linh hồn của họ. Amen.

CDCN 65: Cầu xin cho những người mắc tội trọng

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ nhân loại, cậy nhờ Lòng Thương Xót Chúa, con nài xin lòng nhân từ của Chúa cho hết thảy những linh hồn đáng thương chìm đắm trong tội lỗi, là những người có thể chết trong Cuộc Cảnh Báo.

Xin tha thứ tội lỗi của họ và để tưởng nhớ Cuộc Khổ Nạn của Chúa, con nài xin Chúa ban cho con đặc ân là được đền bù tội lỗi của họ.

Con xin dâng Chúa tâm trí, thân xác và linh hồn con như một của lễ thống hối để cứu giúp linh hồn họ, và mang lại cho họ sự sống đời đời. Amen.

CDCN 67: Xin gìn giữ con cái của con an toàn khỏi tay Vua Lừa Dối

Lạy Chúa Giêsu dấu yêu, con nài xin Chúa gìn giữ con cái con an toàn khỏi tay Vua Lừa Dối.

Con xin hiến dâng những đứa con (xin nêu tên) cho Thánh Tâm Chúa và cầu xin, nhờ sự che chở của Máu Châu Báu Chúa, xin Chúa soi sáng linh hồn chúng và mang vào vòng tay yêu thương của Chúa cách an toàn, để chúng được bảo vệ khỏi mọi nguy hại.

Con cầu xin Chúa mở rộng tâm hồn chúng và tuôn đổ Thần Khí Chúa trên linh hồn chúng trong Cuộc Soi Sáng Lương Tâm, để chúng được tẩy sạch mọi tội lỗi. Amen.

CDCN 73: Cầu cho linh hồn các thanh thiếu niên

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con cứu linh hồn những người trẻ tuổi trên khắp thế giới.

Nhờ Ân Sủng Chúa ban, xin giúp họ nhận ra Sự Thật về sự Hiện Hữu của Chúa.

Xin mang họ vào Thánh Tâm Chúa và giúp họ hiểu được Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Chúa.

Xin cứu họ khỏi lửa Hỏa ngục, và nhờ lời cầu nguyện của con, xin Chúa thương xót linh hồn họ. Amen.

CDCN 80: Cầu cho linh hồn của những ai phạm tội giết người

Lạy Chúa Giêsu, con nài xin lòng Thương Xót Chúa cho những ai phạm tội giết người.

Con nài xin lòng nhân từ của Chúa cho những ai đang mắc tội trọng. Con xin dâng Chúa những đau đớn, thống khổ của con, để Chúa rộng lòng tha thứ tội lỗi của họ.

Con cầu xin Chúa che chở tất cả những ai có ý định xấu xa trong tâm hồn họ bằng Máu Châu Báu Chúa, để họ được tẩy sạch tội lỗi của họ. Amen.

CDCN 104: Xin giải thoát khỏi ách nô lệ những người đã từ bỏ linh hồn cho Satan

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, con xin dâng lên Chúa linh hồn của anh chị em con, những người đã từ bỏ linh hồn cho Satan.

Xin Chúa đón nhận họ và cứu chuộc họ trong Ánh Mắt Thiêng Liêng của Chúa.

Xin giải thoát họ khỏi ách nô lệ của con thú và ban cho họ ơn cứu rỗi đời đời. Amen.

CDCN 105: Cầu xin Ơn Hoán Cải cho tha nhân

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, vì tình yêu của con dành cho Chúa, xin Chúa đón nhận linh hồn con đến hiệp nhất cùng Chúa.

Xin đón nhận và che chở linh hồn con bằng Thần Khí Chúa và qua Lời Cầu Nguyện này, xin giúp con cứu lấy tất cả những ai mà con gặp gỡ tiếp xúc.

Xin che chở mọi linh hồn mà con gặp gỡ trong Lòng Thương Xót Rất Thánh của Chúa và ban cho họ ơn cứu rỗi để bước vào Vương Quốc của Chúa.

Xin lắng nghe lời con cầu nguyện. Xin lắng nghe lời con khẩn cầu, và nhờ Lòng Thương Xót của Chúa, xin cứu rỗi các linh hồn của toàn thể nhân loại. Amen.

CDCN 106: Cầu xin Lòng Thương Xót cho giới trẻ, những người không nhận biết Thiên Chúa

Lạy Chúa Giêsu, xin bảo vệ linh hồn của những con cái Chúa, những người không nhận biết Chúa, những người không nhận biết Tình Yêu của Chúa và những người không đón nhận Lời Hứa của Chúa.

Xin rộng ban cho họ ơn hoán cải và sự sống đời đời.

Xin thương xót hết thảy những ai không tin vào Sự Hiện Hữu của Chúa và những ai không thống hối tội lỗi. Amen.

CDCN 111: Để dâng hiến con cái cho Chúa Giêsu  

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, con xin dâng con cái con lên trước Thánh Tử của Mẹ, để Người ban cho chúng bình an trong linh hồn và tình yêu trong tâm hồn ( kể tên những đứa con) .

Xin Mẹ chuyển cầu để Người đón nhận con cái con vào Vòng Tay Thương Xót của Người và gìn giữ chúng khỏi mọi nguy hại.

Xin giúp chúng luôn trung thành với Lời Chí Thánh của Thiên Chúa, đặc biệt là trong thời gian này, khi chúng bị cám dỗ để rời xa Người. Amen.

CDCN 112: Xin Ân Sủng Cứu Rỗi

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, con cầu xin Chúa che chở linh hồn của những ai đã bị tàn phá bởi Satan bằng đặc sủng cứu rỗi của Chúa.

Xin Chúa giải thoát những linh hồn khốn khổ này khỏi sự giam cầm độc ác mà họ không thể nào thoát ra được. Amen.

CDCN 117: Cầu cho những kẻ đã bán linh hồn

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, con xin dâng lên Chúa những linh hồn của anh chị em con và tất cả những ai đã bán linh hồn để đổi lấy danh vọng ( xin nêu tên tại đây).

Xin giải thoát họ khỏi sự tàn phá. Xin dẫn đưa họ khỏi sự đe doạ của những kẻ thờ tà thần, những kẻ tàn phá linh hồn họ.

Xin ban cho họ lòng can đảm để xa lánh mối liên hệ độc ác mà không sợ hãi.

Xin đón nhận họ vào Vòng Tay Thương Xót của Chúa và giúp họ lớn lên trong Tình Trạng Ân Sủng một lần nữa để họ xứng đáng ra trước mặt Chúa.

Bằng Thiên Tính của Chúa, xin giúp con qua lời cầu nguyện dành cho những linh hồn mà Satan thu nạp, để lôi kéo họ ra khỏi hội kín Tam Điểm.

Xin giải thoát họ khỏi xiềng xích vốn trói buộc họ nhằm đưa họ tới hình phạt khủng khiếp của Hoả Ngục.

Nhờ sự hy sinh của những linh hồn ưu tuyển, những lời cầu nguyện của con và Lòng Thương Xót của Chúa, xin Chúa giúp họ là những người đầu tiên sẵn sàng bước vào Cổng Thiên Đàng Mới trong Thời Đại Bình An.

Con nài xin Chúa giải thoát họ khỏi sự giam cầm. Amen.

CDCN 118: Cầu cho các linh hồn của thế hệ trẻ lầm lạc

Lạy Chúa Giêsu, con kêu cầu Lòng Thương Xót của Chúa cho các linh hồn của thế hệ trẻ lầm lạc.

Đối với những ai không nhận biết Chúa, xin che chở họ bằng Ơn nhận biết.

Đối với những ai nhận biết Chúa nhưng lại chối bỏ Chúa, xin lôi kéo họ trở về với Lòng Thương Xót của Chúa. Xin Chúa sớm ban cho họ bằng chứng về sự Hiện Hữu của Chúa và dẫn dắt họ đến với những ai có thể trợ giúp và hướng dẫn họ về Sự Thật.

Xin đong đầy tâm trí và linh hồn họ lòng khao khát Chúa. Xin giúp họ nhận ra sự trống rỗng trong linh hồn họ vì họ không cảm nhận được sự Hiện Diện của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Chúa đừng bỏ rơi họ, nhưng với Lòng Thương Xót của Chúa, xin ban cho họ Sự Sống Đời Đời. Amen.

CDCN 127: Để cứu lấy linh hồn con và linh hồn những người thân yêu của con

Lạy Chúa Giêsu, xin chuẩn bị cho con, để con có thể đến trước mặt Chúa mà không hổ thẹn. Xin trợ giúp con và những người thân yêu của con (xin nêu tên của họ ở đây) để chúng con sẵn sàng thú nhận tất cả những việc làm sai trái của chúng con.

Để nhìn nhận những thiếu sót của chúng con.

Để nài xin ơn tha thứ cho tất cả tội lỗi.

Để tỏ tình thương đối với những ai mà chúng con đã gây tổn hại.

Để van xin Lòng Thương Xót của Chúa cho được ơn cứu rỗi.

Để chúng con tự hạ mình trước mặt Chúa, nhờ đó trong Ngày của Cuộc Soi Sáng Vĩ Đại, lương tâm của con và của… (xin nêu tên họ ở đây) được nên trong sạch và nhờ đó Chúa có thể tuôn đổ trên linh hồn con Lòng Thương Xót của Chúa. Amen.

CDCN 128: Để quy tụ và hiệp nhất tất cả các linh hồn

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, xin trợ giúp chúng con, những môn đệ yêu dấu của Chúa, để quy tụ nhân loại vào trong Vòng Tay Chúa và để dâng lên Chúa những linh hồn đang hết sức cần đến Lòng Thương Xót Vô Biên của Chúa.

Xin thêm sức cho chúng con bằng Ơn Chúa Thánh Thần để bảo đảm rằng Ngọn Lửa Sự Thật bảo bọc tất cả những ai đã xa rời Chúa.

Xin hiệp nhất tất cả những tội nhân để từng người trong số họ được ban cho cơ hội sám hối.

Xin ban cho tất cả chúng con sức mạnh để kiên vững với Lời Chí Thánh của Chúa khi chúng con bị ép buộc để chối bỏ Sự Thật, vốn đã được công bố cho thế giới qua Phúc Âm Rất Thánh.

Chúng con vẫn ở trong Chúa, với Chúa và vì Chúa, từng bước trong cuộc hành trình của chúng con hướng về ơn cứu rỗi. Amen.

CDCN 130: Tuần Cầu Nguyện Xin Ơn Cứu Rỗi

Lạy Mẹ yêu dấu của Ơn Cứu Rỗi, xin ban cho tất cả mọi linh hồn Ơn cứu rỗi đời đời nhờ Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ.

Nhờ sự chuyển cầu của Mẹ, con nài xin Mẹ cầu cho sự giải thoát của tất cả các linh hồn khỏi sự trói buộc của Satan.

Xin Mẹ cầu cùng Con Mẹ tỏ Lòng Thương Xót và ban ơn tha thứ cho linh hồn những ai khước từ Người, những ai làm tổn thương Người bởi sự thờ ơ của họ và những ai chạy theo giáo lý sai lạc và ngẫu tượng.

Thân lạy Mẹ, chúng con nài xin Mẹ chuyển cầu cho những ân sủng để cởi mở tâm hồn những ai hết sức cần đến ơn trợ giúp của Mẹ. Amen.

CDCN 147: Xin Cha tỏ Lòng Thương Xót những ai chối bỏ Thánh Tử của Cha

Lạy Thiên Chúa, là Cha Hằng Hữu, con nài xin Cha tỏ lòng Thương Xót những ai chối bỏ Thánh Tử của Cha. Con hết lòng cầu nguyện cho linh hồn của những ai tìm cách diệt trừ những ngôn sứ của Cha.

Con nài xin ơn hoán cải cho linh hồn những ai đang hư mất đối với Cha và con cầu xin Cha trợ giúp tất cả con cái Cha chuẩn bị linh hồn họ và biến đổi cuộc sống của họ, theo đúng Thánh Ý Cha, trong khi chờ đợi Cuộc Quang Lâm của Chúa Giêsu Kitô, Con rất yêu dấu Cha. Amen.

CDCN 150: Để cứu linh hồn của những người không có đức tin

Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Chúa cứu lấy tất cả những ai không chịu nhận biết Chúa vì điều này không phải là lỗi lầm của chính họ. Con xin dâng lên Chúa sự hy sinh của con để đem đến cho Chúa linh hồn những người chối bỏ Chúa, vì Lòng Thương Xót mà Chúa sẽ tuôn đổ trên toàn thể nhân loại.

Xin Chúa thương xót linh hồn họ. Xin đem họ vào Nơi Nương Náu trong Bình An của Chúa và xin tha thứ cho những tội lỗi của họ. Amen.

CDCN 155: Xin Ơn Bảo Vệ Sứ Vụ Cứu Rỗi các linh hồn

Lạy Mẹ yêu dấu của Ơn Cứu Rỗi, xin lắng nghe lời cầu xin của chúng con để bảo vệ Sứ Vụ Cứu Rỗi các linh hồn và bảo vệ con cái Thiên Chúa. Chúng con cầu nguyện cho những người chống lại Thánh Ý Thiên Chúa trong thời điểm lịch sử rất quan trọng này.

Chúng con cầu xin Mẹ bảo vệ tất cả những ai đáp lại lời mời gọi của Mẹ và Lời Chúa, để cứu hết thảy mọi người thoát khỏi những kẻ thù của Thiên Chúa. Xin giải thoát linh hồn của những ai mắc lừa sự dối trá của tên ác quỷ và xin cho họ hiểu được Sự Thật.

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin trợ giúp chúng con, những tội nhân đáng thương, để chúng con trở nên xứng đáng đón nhận Ơn Kiên Trì trong lúc chịu đau khổ nhân Danh Chúa Giêsu Kitô, Con Yêu Dấu của Mẹ.

Xin Mẹ bảo vệ Sứ Vụ này khỏi mọi nguy hại. Xin bảo vệ con cái của Mẹ khỏi sự bách hại. Xin che chở tất cả chúng con bằng Áo Choàng Thánh Thiêng của Mẹ và ban cho chúng con Ơn gìn giữ đức tin trong những lúc chúng con bị chống đối vì nói lên Sự Thật, để loan truyền Lời Chí Thánh của Thiên Chúa, trong những ngày còn lại của chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.

CDCN 157: Cầu cho sự giải thoát của các linh hồn

Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát những linh hồn đang làm nô lệ cho những tà thần và Satan. Qua lời cầu nguyện của chúng con, xin giúp chúng con giải thoát họ khỏi nỗi đau của sự giam cầm.

Xin giải thoát họ khỏi cảnh ngục tù và chỉ cho họ thấy con đường hướng về Vương Quốc của Thiên Chúa, trước khi họ bị Satan bắt giữ và dẫn đưa vào vực thẳm của Hỏa Ngục.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con nài xin Chúa che chở những linh hồn này bằng Quyền Năng của Chúa Thánh Thần, nhờ đó họ có thể tìm được Sự Thật và có lòng can đảm để xa lánh những cạm bẫy và sự độc ác của tên ác quỷ. Amen.

CDCN 169: Xin ơn cứu rỗi cho những người khước từ Chúa Kitô

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, nhờ Lòng Nhân Từ và Lòng Thương Xót của Chúa, con nài xin ơn cứu rỗi cho những ai khước từ Chúa; những ai chối bỏ sự Hiện Hữu của Chúa; những ai cố ý chống lại Lời Chí Thánh của Chúa và những ai vì lòng thù hận đã khiến cho linh hồn họ trở nên quá tăm tối trước Ánh Sáng Sự Thật về Thiên Tính của Chúa.

Xin Chúa thương xót tất cả các tội nhân.

Xin Chúa tha thứ cho những ai báng bổ Thiên Chúa Ba Ngôi; qua sự hy sinh của bản thân con, xin Chúa giúp con đón nhận vào Vòng Tay Đầy Yêu Thương của Chúa những tội nhân hết sức cần đến Lòng Thương Xót của Chúa.

Qua những tư tưởng, lời nói và việc làm, con nguyện hết lòng phụng sự Chúa trong Sứ Vụ của Chúa nhằm cứu rỗi các linh hồn. Amen.

CDCN 96: Xin chúc lành và bảo vệ Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện của chúng con

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, xin chúc lành và bảo vệ chúng con, là Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện của Chúa, để chúng con trở nên bất khả xâm phạm trước các cuộc tấn công độc ác của Satan, và bất kỳ linh hồn xấu xa nào, là những kẻ có thể bách hại chúng con trong Sứ Mệnh Thánh Thiêng này để cứu rỗi các linh hồn.

Xin cho chúng con luôn trung thành và vững vàng, cũng như kiên trì giữ vững Danh Thánh Chúa trước thế giới, và không bao giờ từ bỏ nỗ lực để truyền bá Sự Thật về Lời Chí Thánh của Chúa. Amen.

 

Print Friendly
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Sứ Điệp Từ Trời đã và đang ứng nghiệm

3/7 2015

​Mấy ngày qua, thế giới đang xoay quanh vấn đề Hy Lạp bị vỡ nợ, kinh tế sụp đổ và có nguy cơ bị loại ra khỏi khối Âu Châu. Đối với nhiều người, đây không phải là một tin đáng lưu tâm nhưng đối với những ai tin vào Sứ Điệp Từ Trời thì đây là một thông tin rất quan trọng. Vì sao? Vì nó cho thấy lời tiên báo cách đây ba năm, nay đã đang ứng nghiệm. Nếu điều này ứng nghiệm thì những biến cố quan trọng hơn, đau thương hơn cho toàn thể nhân loại cũng sắp xảy ra! Đối với quý vị nào chưa từng đọc qua thông điệp này thì nên đọc để biết mà chuẩn bị. Còn đối với ai đã đọc rồi thì cũng nên đọc lại và chuẩn bị chu đáo hơn vì ngày tàn của Châu Âu không còn xa nữa!

Một thông tin nữa cũ hơn nhưng cũng không kém phần quan trọng đó là vấn nạn hôn nhân đồng tính. Cho tới lúc này, có nhiều nước Kitô giáo đã chấp thuận cho họ lấy nhau một cách hợp pháp – có cấp hôn thú. Nếu chúng ta lên mạng tìm, chúng ta sẽ thấy họ tưng bừng ăn mừng. Giống đực hôn giống đực; giống cái hôn giống – thế mới ngược đời! Có cả cặp bà già ông già hôn nhau thấy nổi da gà da ốc – Chắc họ chờ phút giây này đã lâu!

OldmanKissing

Thật như Chúa nói trong thông điệp gần đây: “Tất cả những gì được coi là thánh thiêng đối với Vương Quốc Thiên Đàng của Cha Ta đang bị con người tàn phá.” Thật vậy, Thiên Chúa tạo dựng địa cầu này để cho con người cai quản. Nhưng thử tưởng tượng nếu ai cũng giống họ, đi ngược với tự nhiên thì 100 năm sau sẽ không còn một bóng người nào trên mặt đất này, không còn ai cai quản mà chỉ còn cỏ cây mọc thành rừng. Như thế là con người phá hủy công trình sáng tạo của Thiên Chúa rồi. Đã vậy còn đi xin con nuôi nữa. Không biết là bao điều éo le nữa sẽ xảy ra sau này khi đứa trẻ lớn lên. Ấy là chúng ta chưa bàn tới tội đồng tính luyến ái là tội mà Thiên Chúa rất ghét – bằng chứng là Ngài đã đem lửa từ trời xuống thiêu rụi 2 thành phố Sodom và Gomorrah. Vậy trước vấn nạn này, các giáo chức trong Giáo Hội Công Giáo đã làm gì và nói gì? Theo tôi nhận thấy, các Giám Mục, Linh Mục và các con chiên tại một số GH địa phương cũng tỏ ra rất quan tâm và đã can đảm đứng ra làm chứng cho Chúa, cho Sự Thật, dùng toàn lực để chèo chống con thuyền GH địa phương vượt qua giông tố. Nhưng éo le thay, phe của họ, phe của sự dữ ở đâu ra mà nhiều và mạnh đến thế. Các nước chấp thuận hôn nhân đồng tính hiện giờ có Pháp, Ái Nhĩ Lan, Hoa Kỳ, đang lan qua Úc và hôm qua, một nước bên Châu Phi (Mozambique) đã chấp thuận đề nghị của họ. Châu Phi đúng ra rất gắt gao với vấn nạn này. Theo luật của nước Nigeria, ai vi phạm luật này có thể bị án 14 năm tù. Họ còn đang hy vọng trong một tương lai gần đây toàn bộ các nước Châu Phi sẽ đón nhận hôn nhân đồng tính! Tại sao đột nhiên bây giờ lại có nhiều người ủng hộ sự dữ đến như vậy? Không biết họ có gian lận gì không nhưng nội trong cuối tuần qua mà có tới 26 triệu người ủng hộ họ qua việc đưa hình 6 sắc cầu vồng vào làm hình nền cho Facebook của họ! Đứng trước vấn nạn này, các giáo hữu Công Giáo, những người yêu mến Thiên Chúa, những ai thi hành Thánh Ý Thiên Chúa, họ trông chờ điều gì nếu không phải là một tiếng nói mạnh hơn từ vị đại diện của GHCG. Họ mong đợi một Phêrô mau mắn can đảm dám tuyên xưng danh Chúa, dám đứng ra bênh vực Sự Thật. Họ cần một lãnh tụ có khả năng che chở bênh đỡ “Có thầy đây, đừng sợ!”; Một người có khả năng ngăm đe gió khi con thuyền Giáo Hội gặp giông bão. Nhưng sao không thấy Giáo Hoàng của chúng ta đứng ra lên tiếng ngăm đe gió? Nếu là một người cha tốt lành thấy bầy con mình thò tay vào lửa, tung tăng vui đùa bên bờ vực thẳm của Hoả Ngục đời đời thì phải biết lên tiếng ngăm đe khuyên can chứ! Sự sống đời đời quan trọng hay sự sống đời này quan trọng? Lên tiếng chống lại sự dữ quan trọng hay kêu gọi bảo vệ môi trường quan trọng hơn? Đây là dịp để chúng ta nên suy gẫm lời tiên báo tại Fatima năm xưa mà Giáo Hội không dám công bố: “Trong thời cuối sẽ có hai người đội Vương Miện Thánh Phêrô. Một người sẽ chịu đau khổ vì sự dối trá đã được dựng lên để làm mất uy tín ngài và làm cho ngài trở thành một tù nhân bị giam lỏng. Người được bầu chọn kia sẽ mang đến sự hủy diệt, không chỉ trong Giáo Hội Công Giáo, mà còn tất cả các giáo hội tôn vinh Cha Ta và những ai đón nhận những Giáo Huấn của Con Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ của thế giới.”

Trở lại với câu hỏi ở trên: Tại sao bây giờ có nhiều sự dữ đến như vậy? Con người ta sao giờ ác quá vậy? Từ thức ăn không còn an toàn đến việc mua bán cả thịt người; Giết người lấy nội tạng; Con giết cha giết mẹ; Cháu đem chú cho bầy chó đói ăn thịt (Thủ tướng Bắc Hàn); Khủng bố khắp nơi và những kẻ khủng bố giết người sao ác độc thế: Chặt đầu, bỏ vào lồng thiêu chết hoặc dìm nước cho chết. Hình ảnh mới đây nhất là họ bỏ mấy người vào trong một lồng sắt rồi gắn máy quay bên ngoài để coi xem họ chết đuối như thế nào khi bị thả từ từ vào trong một hồ nước!

Lưu ý: Ấn vào hình dưới đây sẽ có những hình ảnh thương tâm hơn. Ai yếu bóng vía xin đừng ấn vào coi!

drownTại sao đột nhiên bây giờ lại có nhiều người ác, nhiều người ủng hộ sự dữ đến như vậy? Thưa vì sứ điệp ngày 07/06/2012 đã và đang ứng nghiệm: “600.000 thiên thần sa ngã đã được thả ra từ các hố thẳm của Hỏa Ngục vào năm ngoái. Giờ đây thêm 5 triệu nữa sẽ được thả ra”. Đây là cuộc chiến cuối cùng thì chắc hẳn tướng quỷ phải chọn rất kỹ và gởi những tên tinh nhuệ nhất để làm những việc ác nhất từ xưa đến nay, làm và ủng hộ, cổ võ những hành động vô luân nhất từ xưa đến nay hòng phá hủy công trình sáng tạo của Thiên Chúa! Một tên đã làm điêu đứng bao nhiêu người rồi, đàng này gần 6 triệu tên thì thế giới còn phải chứng kiến những biến cô đau thương hơn, tệ hơn thời Hitler! Có người hỏi sao các thiên thần của Chúa đâu không ra chiến đấu? Thưa vì giờ của các ngài chưa đến. Hơn nữa những ai yêu chuộng sự dữ, mở lòng ra với sự dữ thì nó sẽ ngự trị; Còn những ai yêu mến Thiên Chúa, thi hành Thánh ý Thiên Chúa thì thiên thần Chúa sẽ cùng đồng hành. Tôi thường có thói quen xin Chúa sai thiên thần tới canh giữ tôi trong khi tôi ngủ và tôi ngủ rất ngon. Hôm nào có chuyện cần các ngài đánh thức, tôi xin các ngài và các ngài thật là đúng giờ! Nếu quý vị nào chưa quan tâm kêu cầu các ngài xin quý vị tập làm quen và sống mật thiết với các ngài hơn để các ngài có việc làm và các ngài sẽ rất vui – nhất là trong thời kỳ này.

Trước khi dừng bút, tôi xin quý vị để ý quan sát xem khí hậu gần đây có gì khác không. Hôm trước bên Ấn Độ và A Phú Hãn nóng chết mấy ngàn người. Giờ lại lan sang qua Châu Âu!

Nếu quý vị nhận ra được dấu chỉ thời đại thì thật là có phúc cho quý vị. Dấu chỉ tỏ hiện trên bầu trời, dưới đại dương,  qua núi lửa, trong khí hậu, các biến cố trên thế giới và trong Giáo Hội hôm nay. Nhận ra được dấu chỉ thời đại là một ân huệ Chúa ban vì không phải ai cũng nhìn ra được! Xin gởi tặng quý vị đoạn Kinh Thánh dưới đây vì tôi nghĩ lời Chúa nói năm xưa nay sắp lại được ứng nghiệm:

“Ngay giờ ấy, Ngài hân hoan trong thánh thần mà nói: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu các điều ấy với hạng khôn ngoan, thông thái, mà đã mạc khải cho kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là quyết ý của Cha!” “Mọi sự đều đã được Cha Ta trao phó cho Ta, và không ai biết Con là trừ phi có Cha; và Cha Ta là ai, trừ phi có Con, và kẻ được Con khấng mạc khải ra cho”. Quay lại với môn đồ, Ngài bảo riêng họ: “Phúc cho mắt được thấy những điều các ngươi thấy! Vì chưng Ta bảo các ngươi, nhiều tiên tri và nhiều vua Chúa đã muốn thấy điều các ngươi thấy, nghe điều các ngươi nghe, mà đã không được nghe” (Lc 10,21-24).

Phaolô La Anh Sáng (Thứ Sáu đầu tháng kính Thánh Tâm Chúa 03/07/2015)

 

​​

 

 

Print Friendly
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Chiến Dịch Cầu Nguyện tháng 7 năm 2015

28/6 2015

Ý chỉ cầu nguyện tháng 7/2015: Cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo trên thế giới, cầu cho các quốc gia và cầu nguyện để tránh các cuộc chiến tranh. Sau khi đọc Kinh Mân Côi và Kinh Lòng Thương Xót, chúng ta cùng đọc các Chiến Dịch Cầu Nguyện sau: 96, 2, 14, 27, 31, 32, 42, 54, 61, 77, 83, 84, 85, 87, 98, 99, 120, 162, 164, 96.

Chúng ta cùng đọc CDCN 155 để bảo vệ Sứ Vụ Cứu Rỗi, theo lời Mẹ truyền dạy : “Mẹ xin được mời gọi những ai đang sống theo những Thông Điệp này hãy cầu nguyện cho Sứ Vụ này. Các con được mời gọi cầu nguyện để Sứ Vụ này được bảo vệ khỏi tất cả các cạm bẫy và hành động độc ác của tên ác quỷ, thông qua những kẻ phục tùng và tôn vinh hắn. Những lời cầu nguyện của các con chưa bao giờ cần thiết như lúc này.” (Trích Thông Điệp ngày 8 tháng 6 năm 2014, lúc 14:45). Chúng ta cùng đọc Kinh Mân Côi và đọc 50 lần CDCN 132 để từ bỏ Satan và bảo vệ Sứ Vụ này. (Theo Thông Điệp ngày 31 tháng 1 năm 2014)

Chúng ta cũng nên cầu nguyện để tận hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria và cầu nguyện với Thánh Micae Tổng Lãnh Thiên Thần.

Lệnh truyền dành cho các nhóm cầu nguyện: Phải luôn có sẵn Nước Thánh, Tượng Chịu Nạn và phải đọc CDCN 96 để xin Phúc Lành và để bảo vệ Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện.

Phải đọc CDCN 96 đặc biệt này trước và sau mỗi buổi cầu nguyện (Trích Thông Điệp ngày 25 tháng 1 năm 2013)

Chúa Giêsu cũng truyền dạy phải đọc lời nguyện “Xin Ơn trợ giúp” mỗi ngày, sau khi đọc Kinh Lòng Thương Xót và nhờ vào lòng trung thành của chúng ta dành cho Người, chúng ta sẽ giúp cứu vớt con cái của Người.

Xin Ơn trợ giúp

Thứ ba ngày 10 tháng 5 năm 2011, lúc 16:00

Lạy Chúa, xin tuôn đổ trên con Ơn Chúa Thánh Thần để con mang Lời Chí Thánh của Chúa đến với những tội nhân, những người mà con phải cứu nhân Danh Chúa.

Bằng lời cầu nguyện của con, xin giúp con che chở họ trong Máu Châu Báu Chúa, để họ được đưa đến gần Thánh Tâm Chúa hơn. Xin ban cho con ơn Chúa Thánh Thần để những linh hồn đáng thương này được hưởng phúc nơi Thiên Đàng Mới của Chúa. Amen.

CDCN 96: Xin chúc lành và bảo vệ Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện của chúng con

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, xin chúc lành và bảo vệ chúng con, là Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện của Chúa, để chúng con trở nên bất khả xâm phạm trước các cuộc tấn công độc ác của Satan, và bất kỳ linh hồn xấu xa nào, là những kẻ có thể bách hại chúng con trong Sứ Mệnh Thánh Thiêng này để cứu rỗi các linh hồn.

Xin cho chúng con luôn trung thành và vững vàng, cũng như kiên trì giữ vững Danh Thánh Chúa trước thế giới, và không bao giờ từ bỏ nỗ lực để truyền bá Sự Thật về Lời Chí Thánh của Chúa. Amen.

Xin nhấn vào đây để đọc

CDCN 2: Cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo toàn cầu

Lạy Cha Hằng Hữu, nhân danh Con rất yêu dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, con cầu xin Cha che chở con cái Cha khỏi sự bách hại mà thế lực toàn cầu đang âm mưu chống lại những quốc gia vô tội.

Con cầu xin ơn tha thứ tội lỗi cho các linh hồn gây nên sự khó khăn gian khổ này, để họ biết quay về với Cha với tấm lòng khiêm nhường thống hối ăn năn.

Xin ban sức mạnh cho những con cái của Cha bị hành khổ, để họ đứng vững trước những đau khổ, ngõ hầu đền bù tội lỗi của toàn thế giới, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CDCN 14: Cầu xin Chúa Cha bảo vệ khỏi Chiến Tranh Hạt Nhân

Lạy Cha Toàn Năng, Thiên Chúa Tối Cao, xin thương xót mọi tội nhân. Xin mở rộng tâm hồn họ để đón nhận ơn cứu rỗi và lãnh nhận dồi dào những Ân Sủng.

Xin lắng nghe lời con khẩn nguyện cho gia đình con, và bảo đảm cho mỗi người tìm thấy Ân Huệ trong Trái Tim nhân ái của Cha.

Lạy Cha Chí Thánh ở trên trời, xin che chở tất cả con cái Cha trên trái đất này khỏi bất kỳ cuộc chiến tranh hạt nhân nào, hay những việc làm khác đang được sắp đặt để tiêu diệt con cái Cha.

Xin gìn giữ chúng con khỏi mọi hiểm nguy và bảo vệ chúng con. Xin Cha ban ơn soi sáng để chúng con có thể lắng nghe, đón nhận và hiểu được Sự Thật về ơn cứu rỗi của chúng con, mà không có bất kỳ nỗi sợ hãi nào trong linh hồn. Amen.

CDCN 27: Cầu cho hòa bình trên thế giới

Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Lòng Thương Xót cho những ai chịu đau khổ vì chiến tranh tàn khốc.

Con cầu xin cho hòa bình được thấm nhuần vào những quốc gia khốn khổ này, những quốc gia mù lòa trước Sự Thật về sự Hiện Hữu của Chúa.

Xin che chở những quốc gia này bằng Quyền Năng của Chúa Thánh Thần, để họ chấm dứt việc theo đuổi quyền lực trên những linh hồn vô tội.

Xin thương xót mọi quốc gia của Chúa, đang bất lực trong việc chống lại sự dữ tàn bạo trên toàn thể nhân loại. Amen.

CDCN 31: Cầu xin để được ở trong vòng Bảo Vệ

Lạy Chúa Giêsu, con khẩn cầu Thần Khí Chúa ngự xuống trên các nhà lãnh đạo bị thúc đẩy bởi lòng ham muốn, tham lam, ham danh lợi và kiêu căng, để ngăn chặn việc bách hại những con cái vô tội của Chúa.

Xin Chúa đừng để nạn đói và chiến tranh tàn phá con cái Chúa và con cầu xin cho các nhà lãnh đạo Châu Âu mở lòng ra đón nhận Sự Thật về Tình Yêu của Chúa. Amen.

CDCN 32: Cầu nguyện để chấm dứt nạn phá thai ở Ái Nhĩ Lan

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin Mẹ chuyển cầu cho con cái Mẹ ở Ái Nhĩ Lan để ngăn chặn việc phá thai tàn ác xảy ra trên chúng con.

Xin bảo vệ quốc gia thánh thiện này khỏi chìm đắm sâu hơn nữa vào sự tuyệt vọng, khỏi bóng tối bao phủ quê hương chúng con.

Xin giải thoát chúng con khỏi tên ác quỷ, kẻ muốn tiêu diệt con cái chưa được sinh ra của Mẹ.

Xin Mẹ chuyển cầu cho các nhà lãnh đạo có lòng can đảm lắng nghe những người yêu mến Thánh Tử của Mẹ, để họ tuân theo những Giáo Huấn của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CDCN 42: Lời cầu nguyện trong lúc chay tịnh để ngăn chặn Hệ Thống Tiền Tệ Một Thế Giới   

Lạy Thiên Chúa Tối Cao, con xin dâng lên Cha của lễ là việc chay tịnh này, để xin Cha ngăn chặn kìm kẹp của sự dữ trên thế giới, đang được dàn dựng để làm cho đất nước chúng con phải chết đói, ngay cả đói Bánh Trường Sinh.

Xin nhận của lễ con dâng và nhận lời cầu nguyện của con cho những quốc gia khác nữa, để ngăn ngừa họ khỏi nỗi thống khổ do tên phản Kitô sắp đặt.

Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi sự dữ và xin bảo vệ đức tin của chúng con, để chúng con có thể tôn vinh danh Cha với sự tự do mà chúng con cần, để yêu mến và tôn thờ Cha đời đời chẳng cùng. Amen.

CDCN 54: Cầu nguyện với Chúa Cha để làm giảm bớt ảnh hưởng của Thế Chiến Thứ 3  

Lạy Cha chúng con ở trên trời, nhân danh Con rất yêu dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chịu khổ hình vì tội lỗi nhân loại, xin cứu giúp chúng con trong thời kỳ nguy khốn mà chúng con phải đương đầu.

Xin giúp chúng con sống sót qua cuộc bách hại, được sắp đặt bởi những kẻ thống trị tham lam và những kẻ muốn phá hủy Hội Thánh và tiêu diệt con cái Cha.

Lạy Cha dấu yêu, chúng con nài xin Cha ban lương thực cho gia đình chúng con, và xin cứu mạng sống của những ai bị ép buộc tham gia chiến tranh chống lại lương tri của họ.

Thân lạy Cha, chúng con yêu mến Cha. Chúng con nài xin Cha trợ giúp chúng con khi chúng con cần.

Xin cứu chúng con khỏi sự kìm kẹp của tên phản Kitô.

Xin giúp chúng con thoát khỏi con dấu của hắn, dấu của con thú, bằng cách từ chối nó.

Xin giúp những người yêu mến Cha luôn trung thành với Lời Chí Thánh của Cha, để Cha có thể ban Ân Sủng xuống trên chúng con, hầu thể xác và linh hồn chúng con được sống. Amen.

CDCN 61: Xin ngăn chặn việc kiểm soát của Tổ Chức Toàn Cầu

Lạy Cha chúng con ở trên trời, để tưởng nhớ Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu Kitô, Con rất yêu dấu Cha, con nài xin Cha bảo vệ chúng con là con cái Cha, thoát khỏi khổ hình Thập Giá do tên phản Kitô và bè lũ của hắn sắp đặt hòng hủy diệt con cái Cha.

Xin ban cho chúng con những Ân Sủng để từ chối dấu của con thú. Xin ban cho chúng con ơn trợ giúp để chúng con chống lại sự dữ đang lan tràn trên toàn thế giới bởi những kẻ theo đường lối của Satan.

Lạy Cha dấu yêu, chúng con tha thiết nài xin Cha bảo vệ tất cả con cái Cha trong thời buổi đáng sợ này, và làm cho chúng con luôn mạnh mẽ để đứng lên và rao giảng Lời Chí Thánh của Cha. Amen.

CDCN 77: Cầu cho Vương Quốc Anh

Lạy Thiên Chúa là Cha trên trời, Đấng dựng nên nhân loại, xin lắng nghe lời con cầu nguyện. Con nài xin Cha cứu lấy Vương Quốc Anh khỏi các móng vuốt sự dữ và chế độ độc tài.

Con cầu xin Cha hiệp nhất tất cả chúng con, tất cả các tôn giáo, tín ngưỡng và sắc tộc nên một gia đình trong Ánh Mắt Cha.

Xin ban cho chúng con sức mạnh để hiệp nhất chống lại bất cứ lề luật nào loại bỏ Giáo Huấn của Cha.

Xin ban cho chúng con sức mạnh và lòng can đảm để không bao giờ từ bỏ Cha, và để cứu giúp tất cả con cái Cha bằng lời cầu nguyện của chúng con.

Xin Cha hiệp nhất tất cả anh chị em chúng con để tôn vinh lời hứa của Cha, là mang lại cho chúng con sự sống vĩnh cửu và bước vào Thiên Đàng của Cha. Amen.

CDCN 83: Xin giảm nhẹ những cuộc trừng phạt

Lạy Cha là Thiên Chúa Tối Cao, chúng con là những đứa con đáng thương của Cha, sấp mình trước Ngai Vinh Hiển của Cha trên Thiên Đàng.

Chúng con nài xin Cha giải thoát thế giới khỏi sự dữ.

Chúng con nài xin Lòng Thương Xót của Cha cho linh hồn những ai đang gây khó khăn khủng khiếp cho con cái Cha trên trái đất. Xin Cha tha thứ cho họ.

Xin Cha loại bỏ tên phản Kitô ngay khi hắn tự tỏ mình.

Lạy Cha dấu yêu, chúng con cầu xin Cha nhẹ tay trong Cuộc Trừng Phạt. Thay vào đó, chúng con cầu xin Cha đón nhận những lời cầu nguyện và hy sinh của chúng con để giảm bớt nỗi thống khổ của con cái Cha trong thời gian này.

Chúng con tín thác vào Cha. Chúng con tôn vinh Cha. Chúng con cảm tạ Cha vì hiến tế tuyệt vời của Cha khi Cha sai Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô đến để cứu chúng con khỏi tội lỗi.

Một lần nữa, chúng con chào đón Con Cha, Đấng Cứu Độ nhân loại.

Xin Cha bảo vệ chúng con. Xin gìn giữ chúng con khỏi mọi nguy hại. Xin trợ giúp gia đình chúng con.

Xin Cha thương xót chúng con. Amen.

CDCN 84: Cầu xin ơn soi sáng cho linh hồn của các tầng lớp thống trị thế giới

Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Chúa soi sáng linh hồn của các tầng lớp lãnh đạo thế giới.

Xin tỏ cho họ thấy bằng chứng của Lòng Thương Xót Chúa.

Xin giúp họ cởi mở tâm hồn và tỏ lòng khiêm nhường thực sự, để tôn vinh Hiến Tế cao cả của Chúa, qua cái chết của Chúa trên Thập Giá vì tội lỗi của họ.

Xin giúp họ nhận ra ai là Đấng Tạo Dựng Đích Thực, ai là Đấng Tạo Hóa của họ, và xin ban cho họ Ân Sủng để nhận biết Sự Thật.

Xin Chúa đừng để họ thực hiện kế hoạch làm tổn thương hàng triệu người qua nạn tiêm chủng, nạn thiếu lương thực, nạn ép buộc nhận nuôi các trẻ em vô tội và cảnh chia ly gia đình.

Xin chữa lành họ.

Xin che chở họ bằng Ánh Sáng của Chúa và áp họ vào Cung Lòng của Thánh Tâm Chúa để cứu họ khỏi những cạm bẫy của ác thần. Amen.

CDCN 85: Xin cứu đất nước Hoa Kỳ khỏi bàn tay của tên lừa dối

Lạy Chúa Giêsu, xin che chở đất nước chúng con bằng ơn bảo vệ cao quý nhất của Chúa.

Xin tha cho chúng con tội chống lại các Điều Răn của Chúa.

Xin giúp dân tộc Hoa Kỳ quay trở về với Thiên Chúa.

Xin giúp họ hiểu được con đường Sự Thật của Thiên Chúa. Xin Chúa rộng mở tâm hồn chai đá của họ để họ chào đón Bàn Tay Thương Xót của Chúa.

Xin trợ giúp đất nước chúng con đứng lên chống lại những sự xúc phạm áp đặt trên chúng con để buộc chúng con khước từ sự Hiện Hữu của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin cứu chúng con, bảo vệ chúng con khỏi mọi nguy hại và đón nhận chúng con vào Thánh Tâm Chúa. Amen.

CDCN 87: Xin bảo vệ đất nước chúng con khỏi sự dữ

Lạy Cha, xin vì Con Một của Cha mà cứu chúng con khỏi chế độ độc tài.

Xin bảo vệ đất nước chúng con chống lại tà giáo.

Xin cứu con cái chúng con khỏi mọi nguy hại.

Xin giúp chúng con nhìn thấy Ánh Sáng của Thiên Chúa.

Xin rộng mở tâm hồn chúng con đón nhận Giáo Huấn của Con Cha. Xin Cha giúp tất cả các Giáo Hội trung thành với Lời của Thiên Chúa.

Chúng con nài xin Cha gìn giữ các quốc gia của chúng con an toàn khỏi cuộc bách hại.

Lạy Cha rất dấu yêu, xin nhìn đến chúng con với Lòng Xót Thương cho dù chúng con đắc tội cùng Cha.

Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, xin che chở chúng con bằng Máu Châu Báu Chúa.

Xin cứu chúng con khỏi những cạm bẫy của ác thần.

Lạy Cha, chúng con khẩn cầu Cha can thiệp và ngăn chặn sự dữ giờ đây đang nhấn chìm thế giới. Amen.

CDCN 98: Xin Ân Sủng của Thiên Chúa che chở những nhà lãnh đạo thế giới

Lạy Mẹ Cứu Rỗi Đầy Ơn Phúc, xin Mẹ cầu cùng Con Mẹ tuôn đổ Ân Sủng và Tình Yêu của Người xuống trên những nhà lãnh đạo đang điều khiển thế giới.

Xin Mẹ chuyển cầu để Ánh Sáng Thiên Chúa chữa họ khỏi mù lòa và cởi mở tâm hồn chai đá của họ.

Xin đừng để họ bách hại những người vô tội.

Xin Mẹ cầu bầu để Chúa Giêsu dẫn dắt họ và không cho họ cản trở Sự Thật về những Giáo Huấn của Người được loan truyền tới nhiều quốc gia, trên toàn thế giới. Amen.

CDCN 99: Xin Ơn Cứu Rỗi cho nước Úc Đại Lợi (Australia) và Tân Tây Lan (New Zealand)

Lạy Thiên Chúa là Cha Toàn Năng, nhân Danh Chúa Giêsu Kitô, Con yêu dấu Cha, xin thương xót tất cả con cái Cha ở nước Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan.

Xin tha thứ cho chúng con vì chúng con khước từ Lời Chí Thánh của Cha.

Xin tha thứ tội thờ ơ của chúng con.

Xin giải thoát chúng con khỏi văn hóa vô thần và bảo vệ chúng con bằng những Ân Sủng chúng con cần để thắp lên niềm tin, cậy, mến trong những anh chị em chúng con.

Chúng con nài xin Cha ban cho chúng con Ơn Phân Định và những Phúc Lành để bảo đảm rằng chúng con chỉ lắng nghe Sự Thật về Lời Chí Thánh của Cha, xin cho tất cả các linh hồn được ban cho chìa khóa để vào Nước Trời. Amen.

CDCN 120: Xin ngăn chặn sự lan rộng của chiến tranh

Ôi Chúa Giêsu dịu ngọt, xin loại bỏ các cuộc chiến tranh huỷ diệt nhân loại.

Xin che chở những người vô tội khỏi nỗi thống khổ.

Xin bảo vệ linh hồn của những ai tìm cách mang lại hoà bình đích thực.

Xin cởi mở tâm hồn của những ai bị tàn phá bởi nỗi đau của chiến tranh.

Xin bảo vệ những người trẻ tuổi và những người dễ bị tổn thương.

Xin cứu vớt linh hồn của tất cả những ai bị giết hại trong chiến tranh.

Lạy Chúa Giêsu, xin gia tăng sức mạnh cho tất cả chúng con là những người cầu nguyện cho linh hồn của tất cả con cái Thiên Chúa; xin ban cho chúng con Ân Sủng để đứng vững trước nỗi thống khổ mà chúng con lãnh nhận trong những thời điểm xung đột.

Chúng con nài xin Chúa ngăn chặn sự lan rộng của chiến tranh và xin đem các linh hồn vào Nơi Nương Náu trong Thánh Tâm Chúa. Amen.

CDCN 155: Xin Ơn Bảo Vệ Sứ Vụ Cứu Rỗi các linh hồn

Lạy Mẹ yêu dấu của Ơn Cứu Rỗi, xin lắng nghe lời cầu xin của chúng con để bảo vệ Sứ Vụ Cứu Rỗi các linh hồn và bảo vệ con cái Thiên Chúa. Chúng con cầu nguyện cho những người chống lại Thánh Ý Thiên Chúa trong thời điểm lịch sử rất quan trọng này.

Chúng con cầu xin Mẹ bảo vệ tất cả những ai đáp lại lời mời gọi của Mẹ và Lời Chúa, để cứu hết thảy mọi người thoát khỏi những kẻ thù của Thiên Chúa. Xin giải thoát linh hồn của những ai mắc lừa sự dối trá của tên ác quỷ và xin cho họ hiểu được Sự Thật.

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin trợ giúp chúng con, những tội nhân đáng thương, để chúng con trở nên xứng đáng đón nhận Ơn Kiên Trì trong lúc chịu đau khổ nhân Danh Chúa Giêsu Kitô, Con Yêu Dấu của Mẹ.

Xin Mẹ bảo vệ Sứ Vụ này khỏi mọi nguy hại. Xin bảo vệ con cái của Mẹ khỏi sự bách hại. Xin che chở tất cả chúng con bằng Áo Choàng Thánh Thiêng của Mẹ và ban cho chúng con Ơn gìn giữ đức tin trong những lúc chúng con bị chống đối vì nói lên Sự Thật, để loan truyền Lời Chí Thánh của Thiên Chúa, trong những ngày còn lại của chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.

CDCN 162: Xin bảo vệ những người yếu đuối và những người vô tội

Lạy Thiên Chúa là Cha Toàn Năng, xin bảo vệ những người yếu đuối và những người vô tội, vốn phải chịu đau khổ bởi những kẻ lòng đầy thù hận. Xin giảm nhẹ nỗi thống khổ mà những con cái đáng thương của Cha phải chịu.

Xin ban cho họ những Ân Sủng để bảo vệ họ khỏi những kẻ thù nghịch Cha. Xin ban cho họ lòng trông cậy, lòng can đảm và lòng bác ái để dễ dàng tha thứ cho những ai bách hại họ.

Lạy Thiên Chúa là Cha Toàn Năng, con nài xin Cha tha thứ cho những kẻ chống lại Luật của Sự Sống, xin Cha giúp họ hiểu được rằng họ đã xúc phạm đến Cha biết dường nào, để họ từ bỏ đường lối độc ác và tìm được sự an ủi trong Vòng Tay Cha. Amen.

CDCN 164: Xin Ơn Bình An cho các Quốc Gia

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con sự bình an.

Xin ban bình an cho đất nước con và tất cả những quốc gia đang bị xâu xé bởi chiến tranh và chia rẽ.

Xin truyền ban bình an của Chúa vào tâm hồn những kẻ chai đá, những kẻ nhân danh công lý để gây đau khổ cho tha nhân.

Xin ban cho tất cả con cái Thiên Chúa những Ân Sủng để đón nhận Bình An của Chúa để tình yêu và sự hòa thuận được triển nở, nhờ đó tình yêu dành cho Thiên Chúa sẽ toàn thắng sự dữ và nhiều linh hồn được cứu khỏi sự hủy hoại của những dối trá, độc ác và những tham vọng đen tối.

Xin để cho bình an của Chúa làm chủ tâm hồn của tất cả những ai tận hiến cuộc đời cho Sự Thật trong Lời Chí Thánh của Chúa và những ai không hề nhận biết Chúa. Amen.

CDCN 96: Xin chúc lành và bảo vệ Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện của chúng con

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, xin chúc lành và bảo vệ chúng con, là Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện của Chúa, để chúng con trở nên bất khả xâm phạm trước các cuộc tấn công độc ác của Satan, và bất kỳ linh hồn xấu xa nào, là những kẻ có thể bách hại chúng con trong Sứ Mệnh Thánh Thiêng này để cứu rỗi các linh hồn.

Xin cho chúng con luôn trung thành và vững vàng, cũng như kiên trì giữ vững Danh Thánh Chúa trước thế giới, và không bao giờ từ bỏ nỗ lực để truyền bá Sự Thật về Lời Chí Thánh của Chúa. Amen.

Print Friendly
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Bài chia sẻ của LM Đaminh Đồng Trung: Các con sẽ biết Sự Thật và Sự Thật sẽ giải phóng các con

24/6 2015

” CÁC CON SẼ BIẾT SỰ THẬT VÀ SỰ THẬT SẼ GIẢI PHÓNG CÁC CON ”
” Cognoscetis veritatem, et veritas liberabit vos ”
( Lời Chúa Giêsu : Jn 8, 32 )
” Các con phải ra sức lắng nghe những Thông Điệp này, vì những Thông Điệp này sẽ là sợi chỉ dây cứu sinh mà các con cần đến khi tương lai sẽ trở nên tối tăm hơn ” ( Sứ Điệp Từ Trời thứ Hai 10.06.2013 ).
Và rất ước mong những Lời của Chúa trong Thông Điệp ngày 31.08.2013 dưới đây, được nhiều các đấng lưu ý đọc và suy nghĩ :
” Lòng kiên nhẫn của Ta bị thách thức. Cơn thịnh nộ của Ta hết sức đáng sợ. Việc các con cố chấp không chịu đón nhận Ân Huệ của Ta trong Cuộc Can Thiệp để chuẩn bị cho các con, là các con xỉ nhục Ta. Bằng việc bách hại chững tôi tớ được thánh hiến vốn nhận biết Ta qua những Thông Điệp này, các con tước đoạt mất Ơn Cứu Rỗi của những người khác. Các con mù loà và sự thiếu hiểu biết về Giáo Huấn của Ta, và sự thiếu hiểu biết về Lời của Thiên Chúa trong Kinh Thánh. Thật đáng kinh ngạc ! Các con nói các con phụng sự Ta, nhưng các con không nhận biết Ta, vì thế các con không thể hiểu được…. ( SĐTT.31.08.2013 ).
Các bạn rất mến, một trong những Sự Thật mà Chúa Giêsu nói với chúng ta hôm nay là:
” Hàng Giáo Sĩ thuộc về Tam Điểm giờ đây đã đạt đến vị trí quyền lực cao nhất trong Giáo Hội Thánh Thiện của Ta trên Trái Đất và chúng sẽ sớm áp dụng những nghi thức phụng vụ mới của chúng, và nghi thức phụng vụ mới này sẽ chống lại Thánh Ý của Ta.
” Sách Sự Thật đã được tiên báo cho ngôn sứ Daniel, để con cái Thiên Chúa không bao giờ lãng quên Sự Thật khi họ chìm ngập trong những sự dối trá vốn sẽ tàn phá Giáo Hội của Ta trên Trái Đất.
” Các con hãy đón nhận Sự Thật mà Giáo Hội của Ta trên Trái Đất đã đặt ra. Các con đừng chấp nhận những lề luật mới mà người ta phải dùng đến vũ lực và nhân danh Ta để buộc các con phải đón nhận, việc làm này là một sự phạm thánh ” ( Sứ Điệp Từ Trời ngày 30.09.2013 )
Vâng, Có lẽ các bạn cũng như Đồng Trung đều thấy như nhau rằng, chúng ta đang bị người ta kết luận là những người chuyên đề cập những chuyện bi quan, tiêu cực, những chuyện không vui, và còn có những người lên án khi chúng ta đang hăng say làm công việc của những người Loan Truyền Sự Thật theo lệnh Chúa.v.v.v, và họ kết án chúng ta là những kẻ chuyên đi nói xấu các người khác, nói xấu các đấng, bội nhọ Giáo hoàng và Giáo Hội của Chúa.
Nhưng chúng ta cứ bình tâm tin tưởng ngẩng đầu lên vì Giờ Cứu Rỗi chúng ta đã gần đến. Đâu phải vì họ hiểu lầm và vu khống lên án oan uổng cho chúng ta như thế, mà chúng ta ngưng nghỉ công việc rất vinh dự và tốt đẹp, vì được là cái loa thổi lên để cho người ta biết được Sự Thật của thế giới hôm nay, Sự Thật thời chúng ta đang sống đây là ” thời nào “, thời đầu, thời giữa, hay là Thời Cuối !
Muốn biết một người đi nói xấu người khác hay không, phải xem chủ ý ( intentio ) của họ. Người chuyên đi nói xấu người khác là vì họ kiêu ngạo, không nghĩ mình là tội nhân, nên mới đi xét đoán nói xấu người ta, và đang khi làm điều này thì chẳng khác nào như đi rêu rao công khai với người khác rằng, chính tôi là người vô tội. Người nói xấu người ta chẳng khác nào một cách kín đáo đưa cái tôi của mình lên và dìm người khác xuống; tôi phải nổi bật hơn hết, còn người khác phải nhỏ lại, phải sau tôi, phải thua tôi, thì tôi mới để yên không tấn công nữa. Người chủ tâm hạ bệ và nói xấu tha nhân là vì họ thực tâm không muốn cho tha nhân được những điều tốt lành, và việc lên án vu khống đoán xét xấu cho tha nhân này, nó liên quan chặt chẽ tới tính ghen tỵ đang nằm ẩn sâu trong cung lòng của họ.
Các bạn và tôi, nếu không có điều đó thì chúng ta cứ an tâm tiếp tục công việc Loan Báo Sự Thật này.
Vậy thì có đúng không, các bạn và tôi khi làm điều này, chỉ là muốn ngoan ngoãn vâng lời Chúa và để vui lòng Ngài !
Có đúng không, các bạn và tôi khi đang hy sinh làm điều này, chỉ là muốn điều tốt nhất cho hết mọi anh chị em không trừ một ai !
Có đúng không, các bạn và tôi khi dành nhiều thời giờ để cầu nguyện, kiếm nhặt nhiều hy sinh rải rắc trong ngày, kèm theo việc cổ võ và loan tin Sự Thật, chỉ vì yêu Chúa, mến Mẹ Maria và chỉ mong cho hết mọi anh chị em ở khắp nơi trên thế giới đang trong Giáo Hội hay ở ngoài Giáo Hội, hết thảy đều đón nhận được ơn cứu độ, và được hạnh phúc muôn đời trên Thiên Quốc !
Và có đúng không, vì việc nghĩa này mà chúng ta bị chửi, bị lên án ghê gớm mấy chăng nữa, theo gương Thầy Chí Thánh, chúng ta cũng chỉ phản ứng và đáp trả lại bằng tình yêu thương cảm thông và tha thứ chân thành, với mong ước cho những anh chị em đó đón nhận được thật nhiều tình thương mến của Chúa Giêsu vô cùng kính yêu của chúng ta !
Chắc Thiên Chúa sẽ chứng giám cho chúng ta, vì Ngài biết rất rõ chúng ta, đang khi lo cứu giúp anh chị em, chúng ta cũng luôn cố gắng lo tu sửa tính nết sao cho mỗi ngày một giống Chúa hơn, nhất là giống Chúa trong việc yêu thương hết mọi anh chị em như Chúa Giêsu đã truyền dậy và làm gương. Khi chúng ta nói lên một sự thật nào đó, mà nói thật thì hay mất lòng, chúng ta cũng chỉ nhằm làm chứng và báo cho mọi người biết đây là Thời Cuối rồi, để người khác tỉnh ngộ mà lo hành trang đón Chúa Lại Đến trong vinh quang xét xử mọi người. Khi chúng ta nói lên những sự thật nào đó rất đau lòng mà nói, rất phải can đảm mà nói, về các đấng bậc, hay về giáo hoàng giả, chỉ vì nó quá nghiêm trọng, liên quan tới nguy cơ có thể hư đi mất phần rỗi đời đời của biết bao linh hồn; và nếu chúng ta không nói, không hô to để báo cho anh chị em khắp thế giới của chúng ta biết nguy hiểm đang đe dọa phần rỗi của họ…, thì có lẽ chính chúng ta cũng đang đồng loã, đang cộng tác tích cực trong việc để cho anh chị em chúng ta rơi tõm ngay xuống hỏa ngục, và khi ra trước Toà Chúa Phán Xét, Chúa sẽ hỏi chúng ta như đã hỏi Cain đã giết em là Abel xưa : Em người đâu ?
Xét cho kỹ, hiểu cho cùng thì chúng ta đang làm công việc tốt lành thánh thiện, công việc rất yêu thương, rất bác ái.
– Nếu Chúa bảo chúng ta hãy đi tìm Nước Thiên Chúa trước, thì chúng ta đang làm việc này đây.
– Nếu Chúa bảo chúng ta, được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn thì được ích gì, thì chúng ta đang lo việc quan trọng hơn hết, ích lợi hơn hết cho linh hồn từng người trên thế giới.
– Và nếu vì mong cầu những điều công chính này trổ hoa nơi các linh hồn mà chúng ta bị bách hại, bị gạt ra bên lề, bị bỏ rơi và khinh miệt, thì chúng ta nhớ lại lời Chúa đã nói : Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước Trời là của họ. Phúc thay các con, khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Các con hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho các con trên trời thật lớn lao ( Mt. 5, 10-12 ).
Vâng chúng ta đang theo Lời Chúa dậy để tuyên xưng và nói lên Sự Thật cho thế giới, cho anh chị em ta, để mọi người biết luôn thức tỉnh và cảnh giác cao độ, không để bị ai đánh lừa bằng những lời dụ dỗ hứa hẹn đường mật nặc mùi thế tục cùng đường link với ma quỷ mà thiệt thòi mất phúc đời sau. Vì chính khi chúng ta loan báo Sự Thật cho anh chị em, thì cũng chính là lúc chúng ta loan báo về sự thật giải phóng cho anh chị em mình khỏi kìm kẹp dưới ách thống trị của ma quỷ, của lầm lạc tội lỗi, mà còn có đủ thời gian cần thiết chuẩn bị cho cuộc được hạnh phúc tiến vào Trời Mới Đất Mới. Đồng thời, chính khi chúng ta đang can đảm loan báo Sự Thật, thì chúng ta cũng sẽ đang được Sự Thật giải thoát chúng ta nhiều hơn.
Các bạn ơi, dù nhiều nơi trên thế giới này xem ra người ta đang ngây ngất trước vẻ hào quang do thần thông biến hoá tài tình được ma quỷ và những tay sai phụ họa điểm trang cho GH. Phanxico, thì chúng ta và nhiều người trên thế giới cũng càng nhận ra, thấy ngài đúng là một Giáo hoàng giả thực chất. Hầu như tất cả các báo chí và đài phát thanh Công Giáo đang phải làm việc cho cùng một mục đích này, mục đích thần thánh hoá, tôn uy, đề cao tối đa và làm sáng danh hết mức cho vị giáo hoàng chiếm ngôi của Giáo hoàng Công giáo, nhưng không ngồi vào đúng ” Ghế của Thánh Phêro “. Vì nếu ngài ngồi vào đúng ghế của Thánh Phêro thì ngài cũng sẽ làm các việc của Thánh Phêro như các Đức Giáo hoàng trước ngài. Nhưng, chúng ta thấy hơn hai năm ngôi Giáo hoàng, ngài luôn làm việc của một người khác đến từ một thế giới rất xa lạ với thế giới nhân sinh, và hiện giờ càng ngày càng lộ liễu công khai trông thấy.
Sau Công Đồng Vaticano II, trong nơi Đền Thánh Chúa đã bắt đầu nhộn nhịp, đã bắt đâu bị tục hoá, đã bắt đầu con người đang tiến lên để thống lãnh lấn át uy nghiêm quyền uy Thánh Thiện cực Thánh trong Đền Thờ Ngài ngự, lấy lý do là đại diện cho Thiên Chúa. Khi Công Đồng cho phép linh mục cử hành Thánh Lễ quay xuống là mở đường cho việc xuống dốc không phanh về Lòng Kính Sợ đối với Thiên Chúa của các Hồng y, Giám mục, Linh mục, tu sĩ, giáo dân Công Giáo, và từ từ nhi tiến mở đường cho dân ngoại cũng coi thường Thiên Chúa Chân Thật của tất cả mọi người.
Việc Đền Thờ Thiên Chúa bị tục hoá có cả một lịch sử ! Khởi đi từ việc cho phép linh mục dâng lễ quay xuống giáo dân và như thế là ở trong tư thế quay lưng trước Nhan Cực Thánh uy linh Chúa. Phần đầu lễ thì đứng phía ngang Cung Thánh, hướng về giữa, quay lưng ra bên hông, rồi cứ dần dần bây giờ hầu hết là trọn vẹn là xoay lưng vào Mặt Thiên Chúa ngay từ giây phút đầu của Thánh Lễ. Rồi cũng từ đó, giáo dân vào Thánh Đường thì hầu như chỉ là cúi đầu hoặc khá hơn là cúi mình, chứ bái gối quỳ, một cử chỉ rất đẹp và xứng hợp dành cho việc kính tôn Thiên Chúa, ngày nay hầu như không còn nữa, và nếu có ai vào Nhà Thờ mà bái gối hoặc lên Rước Lễ mà quỳ đón nhận trên miệng thì bị coi là lập dị hoặc bị kết án là kiêu ngạo không vâng lời Giáo Hội, không vâng lời các Cha, hoặc bị coi là đạo đức giả…. Rồi thì nhiều nơi bỏ ghế quỳ, vào nhà Chúa mà như đi xem kích nghệ, để rồi dẫn tới điều tệ hoại bất kính quá độ, đó là đứng và rước lễ trên tay. Và còn nhiều điều tục hoá khác nữa nghĩ mà rất đau lòng cho một Thiên Chúa quá yêu thương !
Lấy lý do, vì linh mục là chủ của cộng đoàn, nên phải hiện diện như một người làm chủ, có đúng không ?
Thật ra, linh mục không phải là chủ tọa mà là chính Thiên Chúa mới là Chủ, là Trung Tâm tất cả mọi người từ Giáo hoàng đổ xuống phải hướng về, và bổn phận của ngài linh mục chỉ là đại điện cho dân dâng của lễ và lời cầu nguyện lên cầu phúc thay cho dân. Ngài không phải là Chúa Giêsu mà chỉ là Linh mục của Chúa và là Thừa Tác Viên có nhiệm vụ : ” Chính nhờ Người ( Chúa Giêsu ) , với Người và trong Người, mà mọi vinh quang và danh dự đều qui về Chúa là Cha Toàn Năng ” ; và vì thế, ngay cả trong cung cách hành xử bên ngoài của ngài trước Thiên Chúa và đoàn dân Chúa, ngài cũng phải luôn như Gioan Tẩy Giả tuyên bố : Chúa Giêsu phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ bé lại.
Các bạn có biết không, ma quỷ đã thành công qua Tam Điểm, nó dụ dỗ con cái Chúa để tất cả những điều này đã xảy ra hầu dọn đường cho Giáo hoàng giả tiến lên chiếm Ngai Toà Phêro một cách dễ dàng, và rồi chính GH. Phanxico này sẽ làm cho Đền Thờ của Thiên Chúa trở nên nơi ngự của những sự quái gở mà Tiên Tri Daniel đã tiên báo, vào một thời gian không còn xa ? Các bạn có thấy là ngài đang quy tụ xây dựng một tháp Babel của thời Tân ước không, qua việc đang thành lập một Liên Tôn Giáo, Tôn Giáo Mới Toàn Cầu, Tôn Giáo Mới Của Một Thế Giới Mới…?
Hiện giờ chúng ta thấy ngài đang hô hào, vận động, ngoại giao để kêu gọi hoà hợp các tôn giáo, và các ngẫu tượng, bụt thần ma quỷ sắp sửa được ngự trị chung và ngang hàng với Chúa Giêsu trong Đền Thờ Thiên Chúa, để rồi Chúa Giêsu sẽ phải ra đi và Đền Thờ Thiên Chúa trở thành hoang tàn và sào huyệt của những kẻ trộm cướp giết người.
Ngày mồng 5 tháng 6 năm 2015 vừa qua, Đức Hồng y walter Kasper ( là Tam Điểm gộc ) xác định rõ là Đức Giáo Hoàng Phanxico đã không chấp thuận đề xuất của ngài ĐỂ CHO PHÉP NGƯỜI CÔNG GIÁO LY HÔN VÀ TÁI HÔN ĐƯỢC LÃNH NHẬN HIỆP LỄ SAU MỘT THỜI GIAN ĂN NĂN ( Nguồn tin : Catholic Herald ).
Chúng ta có tin được điều này không ?
Chúng ta có tin được là GH. PHANXICO không chấp thuận không ? Không phải là GH. Phanxico không cho phép, mà hơn thế nữa, đó còn là chủ trương quyết đạt được và phải đạt được vào một thời gian rất gần đây của ngài. Chính ngài đã quyết định tổ chức THĐGMTG ngoại thường về Gia Đình là để đạt được mục tiêu này.
Vả nữa, nếu ngài là người làm việc của người ngồi vào Ngai, ghế của Thánh Phêrô như các Đức Giáo hoàng chính tông trước đây, thì ngài phải cảnh cáo Hồng y Walter Kasper này, phải bỏ cái quan điểm và lập trường quỷ quái phá Giáo Hội, phá các linh hồn ấy đi chứ, sao mà cứ vẫn để cho được tự do rao giảng, viết sách thoải mái để quảng cáo cái điều quỷ quái chống lại Lề Luật Thiên Chúa và Thánh ý Chúa như thế ? Sao GH. Phanxico vẫn cứ tin tưởng trao hết việc nọ đến việc kia mà không cách chức, không treo chén vị Hồng y đang gieo rắc đầy lầm lạc, gây bất ổn lớn lao cho Giáo Hội này. Vậy có phải đây chỉ là một dàn cảnh, một đóng kịch để giữ cho uy tín của vị Giáo hoàng giả khỏi lộ tông tích, để ngài vẫn còn tiếp tục ném đá giấu tay, dương đông kích tây gây chia rẽ Giáo Hội của Thiên Chúa, theo lệnh của Satan Hoả Ngục ? Và chúng ta phải tự hỏi, liệu Hồng y Kasper có phải là một trong những vị được chọn để diễn tả rõ nét công khai chủ trương lập trường chống phá Giáo Hội của vị Tiên Tri Giả hay không ?
Các bạn và tôi cùng đọc lại lời Đức Mẹ Ơn Cứu Rỗi nói qua Sứ Điệp Từ Trời ngày 22.07.2013 :
” Bí mật cuối cùng ở Fatima vẫn còn là điều bí ẩn đối với con cái Thiên Chúa, cho dù một phần của bí mật đã được tiết lộ cho các con vào ngày 26.01.2012. Rất ít người trong Giáo Hội được biết về bí mật này. Giờ đây phần tiếp theo trong bí mật cuối cùng phải được tiết lộ, ĐỂ MẸ CÓ THỂ CẢNH BÁO NHÂN LOẠI VỀ NHỮNG HẬU QUẢ CỦA VIỆC PHỚT LỜ SỰ CAN THIỆP CỦA MẸ TRONG VIỆC CỨU RỖI CÁC LINH HỒN.
” Giáo Hội đã bị những kẻ thù của Thiên Chúa làm ra ô nhơ từ bên trong. Hai mươi người trong số chúng đang kiểm soát từ bên trong Giáo Hội, và chúng đã tạo ra một sự lừa dối khủng khiếp nhất. Chúng đã bầu ra một người, không phải là người của Thiên Chúa, trong khi Đức Thánh Cha, người được ban vương miện Thánh Phêro, đã bị chúng âm mưu loại bỏ.
” Những chi tiết mà Mẹ đã tiết lộ nói về việc TRONG THỜI CUỐI SẼ CÓ HAI NGƯỜI ĐỘI VƯƠNG MIỆN THÁNH PHÊRÔ. Một người sẽ phải chịu đau khổ vì những dối trá mà chúng dựng lên, để mất uy tín ngài và làm cho ngài trở thành tù nhân bị giam lỏng. KẺ ĐƯỢC BẦU CHỌN KIA SẼ MANG ĐẾN SỰ HUỶ DIỆT, không chỉ hủy diệt Giáo Hội Công Giáo, mà còn hủy diệt tất cả các giáo hội vốn tôn vinh Chúa Cha và đón nhận những Giáo Huấn của Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ, Đấng Cứu Độ Nhân Loại.
” Chỉ có thể có một vị chủ chăn trong Giáo Hội trên Trái Đất được Thánh Tử của Mẹ trao quyền, và vị chủ chăn ấy vẫn luôn là Giáo Hoàng cho đến chết. Bất kỳ kẻ nào khác dành quyền ngồi vào Ngai Toà Thánh Phêrô, đều là kẻ mạo danh. SỰ LỪA DỐI NÀY CHỈ CÓ MỘT MỤC ĐÍCH LÀ ĐỂ GIAO NỘP NHIỀU LINH HỒN CHO LUXIPHER ,và chỉ còn một ít thời gian để cứu những linh hồn ấy, những linh hồn không hề hay biết gì.
” Hỡi các con, GIỜ ĐÂY CÁC CON PHẢI CHÚ Ý ĐẾN MỘT LỜI CẢNH BÁO MÀ THÔI. ĐỪNG ĐI LẠC KHỎI NHỮNG GIÁO HUẤN CỦA CON MẸ. HÃY CHẤT VẤN MỌI THỨ GIÁO LÝ MỚI, MÀ NGƯỜI TA BÀY RA CHO CÁC CON, VÀ TUYÊN BỐ LÀ GIÁO LÝ ĐẾN TỪ GIÁO HỘI CỦA CON MẸ TRÊN TRÁI ĐẤT. SỰ THẬT RẤT ĐƠN GIẢN. SỰ THẬT KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI. GIA SẢN CỦA CON MẸ LÀ RẤT RÕ RÀNG. ĐỪNG ĐỂ CHO BẤT CỨ AI LÀM LU MỜ NHỮNG PHÁN ĐOÁN CỦA CÁC CON…
” Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi Rất Thánh của Mẹ, càng thường xuyên càng tốt, từng ngày một, để làm giảm bớt ảnh hưởng của sự dữ vốn đang bủa vây các con ” . Mẹ Yêu Dấu của các con, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi !
Sáng thứ Hai, 22.06.2015 vừa qua, tôi mở trang web cônggiao.ìno ra và giật mình khi đọc thấy một tít lớn : ” MƯỜI ĐIỀU RĂN ĐỂ CỨU HÀNH TINH ” của Thông Điệp về Môi Trường ” Laudato Si ” của GH. Phanxicô ,làm tôi liên tưởng tới MƯỜI ĐIỀU RĂN CỦA SATAN và những ai theo nó. Tôi nghĩ không biết đây có phải là người ta có mục đích dùng Mười Điều Răn này kèm với Mười Điều Răn của Quỷ nữa, để dần dần làm phai đi, quên đi, lấn át đi Mười Điều Răn Của Thiên Chúa Tối Cao ban cho nhân loại hay không ?
Chính Chúa Giêsu trong Sứ Điệp Từ Trời ngày thứ Hai 08.07.2013 đã nói trước : ”
” MƯỜI ĐIỀU RĂN MÀ CHA TA BAN CHO NHÂN LOẠI QUA NGÔN SỨ MÔISEN ĐANG BỊ NHÂN LOẠI SỬA LẠI. MƯỜI ĐIỀU RĂN ĐÃ BỊ NHÂN LOẠI ĐẢ PHÁ, BỊ XUYÊN TẠC VÀ BỊ GÁN CHO NHỮNG Ý NGHĨA MỚI, ĐỂ NHÂN LOẠI CÓ THỂ DUNG TÚNG CHO TỘI LỖI ”
Còn đây là Mười Điều răn của GH. PHANXICO mà do Marta An Nguyễn chuyển dịch từ Phanxico. vn. 20.06.2015 và được đăng trên Conggiao.info ngày Chủ nhật, 21.06.2015 vào lúc 10 : 44 : 13AM, xin các bạn thử đọc xem hình thức nó có giông giống nhái theo Mười Điều Răn của Chúa không nhé :
1/ Con chớ dửng dưng với thế giới .
2/ Con chớ chống lại việc đấu tranh để khí hậu đừng nóng lên .
3/ Con phải đem nước đến cho toàn thế giới.
4/ Con phải đặt người nghèo vào trọng tâm.
5/ Con chớ tin sự phát triển là vô tận.
6/ Con phải cự lại mọi sức mạnh.
7/ Con phải nhận ra ơn nhưng không.
8/ Con phải làm thuận lợi việc chuyển tiếp năng lượng.
9/ Con phải chấp nhận sự giảm phát triển.
10/ Con phải cổ động cho lối sống hạnh phúc trong thanh đạm.
Đó là nguyên văn mà Đồng Trung đã chép lại, xin các bạn xin Ơn Phân Định của Chúa Thánh Thần, để đọc và ngẫm xem sao nhé, xem nội dung và hình thức của nó có phù hợp với tinh thần của một vị Giáo hoàng chính cống của Thiên Chúa, không nhé, để tìm ra câu trả lời mà Chúa Giêsu và Đức Mẹ đã nhiều lần lưu ý chúng ta ?
Chắc các bạn không quên Tuần 100 Ngày !
Chắc các bạn vẫn đang lợi dụng thời giờ Chúa ban cho để cầu nguyện tha thiết, bắt vạ, van nài xin Thiên Chúa và Đức Mẹ sai các Tổng Thần, các Thiên Thần và các Thánh đến kịp thời để phá tan những mưu thâm chước độc của Quỷ dữ và những ai đang làm tay sai cho chúng, để mức thiệt hại cho các linh hồn của hết mọi anh chị em chúng ta trên thế giới, chỉ còn là hết sức tối thiểu !
Đồng Trung xin các bạn Cầu nguyện trong tinh thần Tin, Cậy, Mến và Tín Thác vào Quyền Năng vô song và Tình Yêu Thương bao la bất tận của Thiên Chúa nhiều hơn, để sẽ có rất nhiều phép lạ xảy đến cho mọi người nhận ra Ơn Cứu Độ và Ăn Năn Sám Hối, Khiêm Tốn Đón Nhận, nhé !
Cám ơn các bạn rất nhiều !
LM. ĐaMinh Đồng Trung
Sinh Nhật Thánh Gioan Tiền Hô 2015

Print Friendly
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Bài chia sẻ của LM Đaminh Đồng Trung: ĐƯỢC LỜI LÃI CẢ THẾ GIAN MÀ MẤT LINH HỒN THÌ NÀO CÓ ÍCH GÌ ?

15/6 2015

” ĐƯỢC LỜI LÃI CẢ THẾ GIAN MÀ MẤT LINH HỒN THÌ NÀO CÓ ÍCH GÌ ? ”
Quid enim prodest homini, si mundum universum lucretur, animae vero suae detrimentum patiatur ( Mt 16.26 )
Các bạn rất kính yêu trong Tình Yêu của Hai Thánh Tâm Giêsu Maria !
Đồng Trung xin phép bổ túc một chút về bài chia sẻ ngày thứ Ba, 9.6.2015 vừa qua về việc đề nghị làm Tuần 100 ngày của Linh mục Đồng Trung, theo yêu cầu của một số bạn.
Trước hết, ĐT xin Tuần 100 Ngày này với Ba Mục Đích sau :
1/ Để xin Chúa thương ngăn ngừa, phá tan và giới hạn đến tối đa mức bành trướng của tất cả sự dữ dưới hết mọi hình thức, dưới muôn sắc vẻ hấp dẫn, đánh mồi đánh bả lừa lọc tinh vi của Satan và bè lũ của hắn nhằm chống lại Thiên Chúa Tình Yêu và giết hại cướp bắt các linh hồn là Giá Máu quí hoá vô cùng của Thiên Chúa Hằng Sống.
2/ Tha thiết xin cho mọi người, cả Công Giáo, cả các đạo lạc khác, mau biết nhận ra Sự Thật Lớn Lao này là :
” GH. PHANXICÔ LÀ VỊ GIÁO HOÀNG GIẢ, VÀ CŨNG LÀ TIÊN TRI GIẢ, ĐANG ĐÁNH LỪA KHẮP CẢ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VÀ TOÀN THẾ GIỚI MỘT CÁCH VÔ CÙNG HIỂM ĐỘC VÀ TINH VI NHẤT “.
Đồng thời, xin cho mọi người trong đạo ngoài đời, nhất là các đấng bậc trong Hội Thánh Công Giáo sớm nhận ra và vui vẻ đón nhận Sách Sự Thật mà Thiên Chúa với tất cả khối Tình Phụ- Mẫu ban cho qua SỨ ĐIỆP TỪ TRỜI, để khỏi bị đánh lừa, khỏi bị dẫn dắt trật đường rầy, trật hướng đích về với Thiên Chúa Hằng Sống và Chân Thật, để nhất là đối với các đấng bậc, các Gám mục coi sóc Giáo phận, các Linh mục điều khiển dẫn dắt Giáo xứ, dẫn dắt giáo dân, để các Bề trên cai quản các dòng tu, điều hành các Cộng đoàn tu trì, khỏi phải là những người mù dẫn dắt các người mù, để khỏi cả hai không bị sa hố diệt vong đời đời.
Và xin cho tất cả, biết đầy thiện chí khiêm tốn theo sự hướng dẫn vô cùng Khôn Ngoan và Yêu Thương của Thiên Chúa qua Sách Sự Thật, để còn đủ thời gian thích thuận cần thiết, chuẩn bị sẵn sàng cho mình và gia đình người thân hân hoan Đón Chờ Cuộc Cảnh Báo Soi Sáng Lương Tâm sắp tới, và có đủ sức sống sót qua những thời gian thử thách kinh hồn và đủ tiêu chuẩn tiến thẳng vào Trời Mới Đất Mới.
3/ Để rất nhiều anh chị em chúng ta hiện đang tin, theo Sứ Điệp Từ Trời sẽ không dễ dàng bị hoang mang, lung lay, càng không dễ dàng mất lòng tin tưởng nơi những Lời Chí Thánh, những Lời Chân Thật đưa tới cõi Sống của Thiên Chúa, được giữ vững, giữ thật chắc Đức Tin của mình trước biết bao tà thuyết lầm lạc hấp dẫn, những quan điểm dung tục, cổ võ quyền tự do cá nhân, quyền được tự do theo ý riêng mà không cần phải theo Ý của Thiên Chúa, và trước những chủ trương, những triết thuyết, những thần học mới, thần học dỏm, nặc mùi tử khí của Hoả Ngục hô hào khích lệ và cho phép mọi người được quyền tự do phạm tội, tự do buông thả, tư do vui chơi, tự do sống thử, tự do buông tuồng thỏa thích, miễn là mình thích mà khỏi cần biết điều đó có trái với Lương tâm, có trái nghịch chống lại Lề Luật và Thánh Lệnh của Thiên Chúa Uy Nghiêm Cực Thánh hay không ? – Và để anh chị em chúng ta không bao giờ bỏ cuộc trước những chống đối lên án, xì xầm về mình khi mình đang đi theo con đường của Giáo Hội Chân Thật mà một lòng nhất quyết không đi theo sự dẫn dắt sai đường của các ngôn sử giả, giáo hoàng giả như bao nhiêu người khác – Để chúng ta vẫn vững mãi kiên trung đến cùng, dám đối ngược lại những người chủ trương và quyết tâm dẫn dắt Giáo Hội và cả thế giới đi đến chỗ mất hạnh phúc thật đời đời như GH. Phanxicô đang ráo riết vận động tích cực tối đa đạt cho kỳ được chỉ tiêu do Satan lệnh truyền, bằng đủ mọi thủ đoạn thâm độc quỷ quyệt, tàn ác nhất, vì chúng biết rất rõ là không còn nhiều thời giờ !
Vì thế mà ĐT khiêm tốn xin các bạn cùng hiệp ý với nhau để làm Tuần 100 Ngày này rất là thời sự và khẩn thiết để ứng phó kịp thời với những trận cuồng phong bão táp mà từ miệng Con Rồng Đỏ sắp phun ra để muốn đánh tan Niềm Tin Bất Khuất vào TRỜI MỚI ĐẤT MỚI của chúng ta, cũng như nó muốn nhận ” chìm xuồng ” tất cả những công trình yêu thương tốt đẹp vô biên của Thiên Chúa dành cho thế giới loài người chúng ta.
Nhờ lời cầu nguyện, kèm theo những hy sinh hãm mình, bỏ ý riêng, hãm dẹp con mắt…, mà chúng ta có thể làm được tất cả đấy, các bạn !
Nhờ lời cầu nguyện mà chúng ta bù được những yếu đuối khó tránh của phận người, chúng ta có thể vượt lên trên khỏi những giới hạn của sức khỏe, của khả năng, của không gian, của thời gian…, để có thể mưu cầu hạnh phúc tối đa cho mình và anh chị em đồng loại.
Chúng ta tin vào Sức Mạnh Lời Cầu Nguyện mà Thiên Chúa ban cho chúng ta là vô biên ! Là vì như nhà Bác học Ampere nói với chúng ta, chúng ta chỉ vĩ đại khi cầu nguyện với Thiên Chúa. Được cầu nguyện với Thiên Chúa, chúng ta, theo một nghĩa loại suy nào đó, chúng ta cũng trở nên vĩ đại như Thiên Chúa, chúng ta cũng trở nên quyền năng như Thiên Chúa ( dĩ nhiên, chúng ta hiểu, đó là vì Thiên Chúa ban cho chúng ta có cái vĩ đại đó mà thôi, khi chúng ta được vinh dự cầu nguyện thưa chuyện, tiếp xúc với Ngài ). Vì thế mà lời cầu nguyện với lòng tin không lay chuyển có thể chuyển được núi, lấp sông lấp biển là thế !
Vì thế mà lời cầu nguyện với lòng tín thác, nhất là cùng với nhau, những người đang rất thiện chí lo mưu cầu hạnh phúc cho hết mọi anh chị em đồng loại của chúng ta, có thể khiến Thiên Chúa rất dễ mủi lòng ban cho nhân loại Ơn Xót Thương, Tha Thứ và nhiều ơn phúc khác nữa. Vì chính Chúa Giêsu đã chẳng quả quyết với chúng ta là : ” Ai xin sẽ được ” hay sao ?
Chúng ta tin vào sức mạnh của Chúa là Đấng Toàn Thắng, Ngài làm chủ tình hình tất cả, Ngài phân biệt, Ngài vẽ vạch ranh giới, để cho sự dữ đừng vượt quá cõi bờ Ngài cho phép.
Chúng ta vững tin vào sức mạnh của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae rất kính trọng của chúng ta, tin vào sức mạnh của đoàn hùng binh đông vô số không tài nào đếm nổi của các Tổng Thần và các Thiên Thần, cùng các Thánh Nam Nữ, và tin chắc rằng chúng ta sẽ được ở bên phía Nắm Chắc Phần Chiến Thắng, vì Đức Tổng Lãnh Thiên Thần Micae đã nhập cuộc và đang mạnh mẽ oai phong lẫm liệt điều khiển Thần Trời để bảo vệ và giúp chúng ta trong cuộc chiến thắng vẻ vang, mà cao đỉnh nhất, hoàn tất nhất là Cuộc Quang Lâm vô cùng hiển vinh của Chúa Giêsu trong Trời Mới Đất Mới.
Các bạn và ĐT cùng ôn lại một số Lời của Chúa và Mẹ Maria vô cùng thương mến nói cho chúng ta biết tầm quan trọng không thể thiếu của việc cầu nguyện, và cầu nguyện đã và đang có tác dụng, hiệu quả lớn lao vượt mức ngoài sức tưởng tượng của chúng ta như thế nào, nhé !
” Những người tin đừng sợ hãi cho mình và gia đình mình. Các con được bảo vệ. Nhưng xin hãy vui lòng, VUI LÒNG ĐỌC KINH MÂN CÔI VÀ KINH LÒNG THƯƠNG XÓT LUÔN LUÔN để giúp làm dịu bớt và ngăn chặn một số những thảm họa này ” ( SĐTT 20.12.2010 ).
” Không ai trong các con có thể thoát khỏi chúng, trừ khi Ta chỉ cho các con biết các con phải làm như thế nào. Hãy cầu nguyện, đặc biệt là Kinh Lòng Thương Xót, để truyền bá sự hoán cải và bằng việc Đọc Kinh Mân Côi sẽ làm phai đi công việc của những kẻ ăn bám ma quỷ – những kẻ xem Satan là thần tượng ” ( SĐTT 14.7.2011 ).
” Các Nhóm Cầu Nguyện Là Sự Sống Còn trong lúc này để bảo vệ chính các con và cứu thế giới khỏi SỰ BÁCH HẠI CHÍNH TRỊ TOÀN CẦU, NHÀ BĂNG VÀ CÁI GỌI LÀ TỔ CHỨC NHÁN QUYỀN.
Mục tiêu của họ là một thế lực và việc điều khiển các con, mặc dù nhiều người trong các con không nhìn thấy điều đó. Các con sẽ thấy lúc đó. Và thời gian đó đã gần.
BẮT ĐẦU CHUẨN BỊ ĐỂ SỐNG SÓT TRONG TƯƠNG LAI NGAY BÂY GIỜ VÀ GIỮ VIỆC CẦU NGUYỆN, VÌ TA SẼ BAN NHỮNG ƠN ĐẶC BIỆT ĐỂ BẢO VỆ CÁC CON. Xin đừng sợ hãi, vì tất cả những gì thực sự có ý nghĩa sẽ là sự trung thành với Ta.
Các con hãy tự vệ bằng cách cầu nguyện mỗi ngày, và mỗi giờ, sẽ giảm nhẹ sự đau khổ của các con. Hãy đón nhận Ta trong Bí Tích Thánh Thể và các con sẽ dành được sức mạnh giữ vững các con ở mức độ phi thường trong thời bách hại này ” ( SĐTT 01.05.2011 ).
Đồng Trung chẳng biết được hoàn cảnh, giờ giấc của các bạn như thế nào, vì mỗi người mỗi cảnh, mỗi khả năng, nên chẳng dám xin cố định những việc nào, nên nếu được các bạn rộng lòng cho phép, thì ĐT xin các bạn mỗi ngày trong suốt Tuần 100 Ngày :
– Thêm một Chuỗi 50 Kinh Mân Côi nữa,
– Thêm một Chuỗi Kinh Lòng Thương Xót nữa,
– Thêm một Kinh Ấn Tín của Thiên Chúa Cha ( CDCN 33 ) nữa,
– Thêm một lần Kinh Xin Ơn Hoán Cải ( CDCN 115 ) nữa.
Vâng, xin tuỳ các bạn thôi, vì Chúa và Đức Mẹ trọng tự do của chúng ta lắm lắm. Về tấm lòng vàng đối với Thiên Chúa là Cha hết thảy chúng ta, đối với Đức Mẹ Maria Nữ Vương Hoà Bình, đối với Giáo Hội và vận mệnh từng linh hồn đắt giá trên thế giới, thì nếu chúng ta ” có lòng “, chắc chắn chúng ta sẽ ” mở túi ” thôi, chúng ta sẽ kiếm đủ giờ cho công việc ích lợi lớn lao đại sự này, các bạn ạ !
Như đã có lần ĐT chia sẻ với các bạn về việc tìm cách làm mủi lòng Thiên Chúa Cha, ĐT có đề nghị 5 ý cầu nguyện cho năm chục Kinh Lòng Thương Xót. Tất cả đều là xin thương xót chúng con và toàn thế giới, nhưng mỗi một chục thì lại còn thêm một ý chỉ đặt biệt nữa như :
Chục thứ nhất, xin đặc biệt ơn hoán cải cho các đấng, các bậc đang làm việc tại Toà Thánh Vatican và các vị Khâm sứ mà GH. Phanxicô đang sử dụng sai đi làm việc cho Toà Thánh tại các Giáo hội Địa phương.
Chục thứ hai, xin ơn hoán cải cho các Hồng y, các Giám mục, các Linh mục và các Tu sĩ nam nữ khắp thế giới.
Chục thứ ba, xin ơn cải thiện đời sống cho hết mọi người đang theo Đạo Công Giáo.
Chục thứ tư, xin cho tất cả mọi người ngoại giáo hoặc đang theo những đạo lạc, được sớm nhận ra họ có một Thiên Chúa là Cha, Đấng sáng tạo nên họ, và có một Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ và là Đấng Trung Gian giữa họ và Thiên Chúa Ba Ngôi, để họ được Ơn Cứu Rỗi.
Và chục thứ năm, xin cho các người hấp hối, chết trong ngày, đêm hôm nay được Ơn Chết Lành và xin cho các linh hồn Luyện Ngục được mau về hưởng Thánh Nhan Chúa; đồng thời, cầu cho nước Nga được Ơn Trở Lại, cho nước Do Thái là dân riêng của Chúa mà Chúa cho chúng ta biết sẽ bị Tên Phản Kito bách hại một cách kinh hoàng hơn cả thời Hitler , và cầu đặc biệt cho dân tộc Việt Nam chúng ta sẽ được vào số một trong 12 nước của Trời Mới Đất Mới.
Các bạn ơi, với 5 ý chỉ đặc biệt mà qua đó chúng ta chẳng còn quên một ai mà không bác ái giúp họ qua lời cầu nguyện của chúng ta đây, nếu được, xin các bạn cũng áp dụng như thế khi đọc mỗi năm chục Kinh Mân Côi, nhé !
Và đâu phải lúc nào chúng ta cũng có thể đọc 50 chục được, nên để dễ liên tục hơn trong ngày, thỉnh thoảng khi đi làm, đi học, lúc lái xe hoặc ngay cả khi đang dùng cơm hoặc xem tivi…, các bạn vẫn có thể bấm đốt ngón tay đọc 5 KMC hoặc 5 Tác động Yêu mến, hoặc 5 lần vì Cuộc Khổ Nạn Đau Thương của Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới, cùng kèm theo thứ tự của 5 ý chỉ đặc biệt trên. Các bạn cứ thử mà xem, chúng ta thấy chúng ta có thể giúp ích được nhiều cho Giáo Hội và thế giới lắm đó, quả tim của chúng ta trở nên vĩ đại hơn, quốc tế hơn, giống Chúa Giêsu nhiều hơn, và chúng ta sẽ cảm nếm được hết sức thụ vị thế nào là hạnh phúc cho đi, thế nào là hạnh phúc cứu giúp anh chị em chúng ta đến sự sống muôn đời ! Chúa sẽ không thua lòng quảng đại của chúng ta đâu !
Vậy các bạn nha, các lời cầu nguyện của chúng ta luôn nhớ phải có ý liên kết với nhau thì mới có giá trị mạnh mẽ tối đa như lời Chúa đã hứa, và vì biết rằng Ngày Giờ Chúa Quang Lâm, Thiên Chúa Cha đã quyết định rồi, không thể không xảy ra và không thể thay đổi ra khác được, nhưng những lời cầu nguyện của chúng ta vẫn là tuyệt đối cần thiết để cầm chân quỷ dữ, để phá tan những mưu mô ác độc của kẻ thù con cái Chúa và tránh thiệt hại tối đa cho các linh hồn bất tử của anh chị em chúng ta trên toàn thế giới.
Lậy Chúa Giêsu, xin gìn giữ chúng con khỏi Tên Phản Kito !
Lậy Chúa Giêsu, xin mở mắt chúng con để chúng con nhìn thấy sự dối trá của Tiên Tri Giả !
Lậy Chúa Giêsu, xin đừng để cho tên Tiên Tri Giả chia rẽ Giáo Hội của Chúa. Amen ! ( Kinh cầu số 1 ).
Đồng Trung xin chân thành hết lòng cám ơn các bạn nhé !
LM. ĐaMinh Đồng Trung
Thứ Hai, 15.06.2015

Print Friendly
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone